Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

18.yy macar edebiyatının büyük temsilcisi mıhaly fazekas ve ludas matyi(kaz çobanı matyi) adlı eserinin tanıtılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Avrupa’da yaşanan Aydınlanma Çağının etkisiyle değişen değerleri ve fikirleri, bunların Macar toplumu ve düşünce sistemi üzerindeki etkilerini verdiği eserlerde gerçekçi ve etkili bir şekilde yansıtan Macar edebiyatçısı Mihály Fazekas’ın (1766-1828) Macar edebiyat tarihi içindeki yeri, onun en büyük ve en önemli eseri olarak kabul edilen Lúdas Matyi (Kaz Çobanı Matyi) adlı eseri, eserin yazıldığı zaman dilimi içerisinde Macaristan’da gerçekleşen toplumsal ve fikirsel değişim süreciyle bağlantılı olarak ele alınıp incelenecektir. Macar edebiyatının bu dönemi gerek Avrupa’da yaşanan toplumsal ve fikirsel oluşumlar, gerek bu oluşumların etkilerinin ve sonuçlarının Macaristan’a yansıması ve gerekse de Macar ulusunun yeni bir uyanış ve kendi değerlerini fark etme sürecinin içine girmesi bakımından ayrı bir önem ve değer taşımaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, we aim to have a discussion on the place of Mihály Fazekas (1766-1828), a Hungarian writer author who wrote stories which reflected the values and ideas changing under effects of the Age of Enlightment in Europe, as well as the resultant impact on the Hungarian society and intellectual system, in a realistic and influential way, in the Hungarian literary history, and on his story titled Lúdas Matyi (Mattie the Goose-boy), considered to be his masterpiece and most influential work, within the framework of the social and intellectual change process which took place in Hungary at the time when said story was written. Such era of the Hungarian literature is especially important and noteworthy on the score of social and intellectual initiatives which took place in Europe at the time and of reflection of the influences and consequences of such initiatives on Hungary, as well as of the fact that the Hungarian nation has entered into a process of reawakening and self-discovery.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :