Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zümrüdüanka: rusya federasyonu'nun dış politikası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel sorunsalı Soğuk Savaş sonrasında RF’nin dış politikasıdır. Öncelikle Rus dış politikasını belirleyen etkenler masaya yatırılmıştır. Ardından, SSCB’nin ardılı sıfatıyla uluslararası kapitalist sisteme eklemlenme sürecinin yaşandığı Yeltsin dönemi ele alınmıştır. Son olarak başkanlık süresi sona eren Putin dönemi mercek altına alınmıştır.
RF, SSCB’nin ardılı sıfatıyla bu dönemden gelen süreklilik güçlerinden etkilenirken, uluslararası sisteme eklemlenen yeni bir devlet olarak kabuk değiştirmiş ve büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm dış politikasına da yansımıştır. SSCB’nin dağılmasının ardından geçen yirmi yıla yakın zaman içerisinde ardılı olan RF önce büyük bir çöküntüyle sendelemiş, sonra toparlanmaya başlamıştır. Bu özelliğiyle küllerinden yeniden doğan anka kuşuna benzetilebilir.

Özet İngilizce :

The main problematic of the present study is the foreign policy of the Russian Federation in post- Cold War era. First of all, the factors that affect Russian foreign policy are discussed in detail. Then, the Yeltsin era, in which the country went through a process of articulation to the international capitalist system as a successor State of the USSR, is analysed. Finally, the following Putin era is scrutinized.
The Russian Federation, being affected by the continuity powers of its prodecessor, the USSR, has also altered itself as a new State being articulated to the international system and thus undergone a dramatic transformation. This transformation has shown itself in the country’s foreign policy as well. In some 20 years passed since the dissolution of the USSR, the Russian Federation has first faltered to a great extent and then started to recover gradually. Due to this characteristic, it can be resembled to Phoenix that rose out of its ashes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :