Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zorunlu askerlik hizmeti karşısında vicdani ret: bir insan hakkı (mı) ?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, zorunlu askerlik hizmeti karşısında vicdani reddin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı ışığında bir insan hakkı olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği incelenmiştir. Buna göre, zorunlu askerlik hizmeti karşısında vicdan i reddin bir insan hakkı olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine ılişkin bir değerlendirme yapılırken sadece Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 'nin "düşünce, vicdan ve din özgürlüğü"nü düzenleyen 9. maddesine ilişkin içtihadının dikkate alınması yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla, vicdani reddin bir insan hakkı olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine ilişkin değerlendirme yaparken sağlıklı bir sonuca varmak, ancak. Mahkeme'nin içtihadının bir büıün olarak göz önünde bulundurulmasıyla mümkündUr. Bu bağlamda. Mahkeme'nin genel eğiliminin ve özellikle Ülke karannda yaptığı değerlendirmelerin zorunlu askerlik hizmeti karşısında vicdani reddin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruyucu şemsiyesi altında yer alan bir insan hakkı olarak nitelendirilmesini mümkün kıldığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, whether conscientious objection to compulsory military service constitutes a human right or not is analyzed in the light of the European Court of Human Rights' case-law. First of all, while evaluating the value of conscientious objection to compulsory military service as a human right, one should accept that the examination of the maıter can not be done solely in the lighı of the 9th artiele of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Therefore, it is indispensable to evaluate the maıter by analyzing the court's case-law and giving reference to all related artieles. In this respeeı. it can be submiıted that the general tendeney of the court shows that conscientious objecıion to compulsory miliıary service can be defined as a human righı which is located under the protective cover of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :