Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetici sahipliği ve firma değeri: imkb için ampirik bir uygulama

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu1, Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada İMKB'de işlem gören Türk firmaları için 2004-2008 döneminde, yönetici sahipliği (managerial ownership) ile firma performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada yönetici sahipliği ve performans arasındaki ilişki incelenirken içsellik problemiyle karşılaşmamak için Demsetz ve Lehn'in (1985) elde ettiği sonuçlar Türk firmaları için daha ileri bir aşamaya taşınmış ve Himmelberg vd.'nin(1999) önerdiği panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Firma karakteristikleri kontrol altına alındığında yönetici sahipliği ve firma performansı arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre İMKB Tüm endeksinde işlem gören firmalar için incelenen dönemde yönetici sahipliği ve firma performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

In this paper, the relationship between managerial share ownership and firm performance of trading ISE Turkish firms during the period 2004 to 2008 is investigated. In previous researches reveal endogeneity problem while it is examining this relation. To solve the problem, we used panel data analysis that is suggested by Demsetz ve Lehn (1985) and Himmelberg et al. (1999). After controlling for the observed firm characteristics, we analyzed the effect of managerial share ownership on firm performance. We find no significant relationship between managerial share ownership and firm performance (Tobin's Q) using panel data regression model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :