Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel seçimlerde kent büyüklüğü ile oy vermenin yönü arasındaki ilişki: türkiye örneği 1963-199)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı seçmen davranışı üzerinde kent büyüklüğünün etkisini analiz edebilmek, oy vermenin yönü ve partizanlık etkisi ile kent büyüklüğü arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını 1963 ile 1999 yılları arasında ülke düzeyinde gerçekleştirilen sekiz yerel seçimin toplu sonuçları ışığında Türkiye örneği üzerinden karşılaştırmalı düzeyde ortaya koymaktır. Oy vermenin yönünün saptanabilmesi için, yerel seçimlere katılan çok sayıda siyasal partinin varlığını da göz önünde bulundurarak, siyasal partiler politik yelpazede konumlanmalarına göre sağ ya da sol eğilimler olarak sınıflandırılmış, bağımsızların durumu ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Mekansal ölçek farklılaşmasına dayalı oy verme davranışındaki değişikliği test etmek içinse genellikle kentleşme yazınında eşik olarak kabul edilen 10 bin ve 50 bin ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmanın ilk önemli bulgusu siyasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda değişiklik olmasına rağmen, aynı eğilime oy vermeye devam etmek olarak tanımlanabilecek partizanlık etkisinin kent ölçeğinin değişmesiyle ilişkisinin bulunmasıdır. Çalışmanın ikinci bulgusu sağ ya da sol siyasal eğilimlerin seçim başarısının kent ölçeğine dayalı düzenlilikler göstermesine rağmen, hangi eğilimin kent ölçeği büyüdükçe başarı kazandığı konusunda bir genelleme yapılamamasıdır

Özet İngilizce :

The aim of this article is to analyze the urban size effect on electoral behavior and to evaluate whether there is a meaningful relationship between voting patterns and partisanship effect in the light of the aggregate results of countrywide eight local elections comparatively between 1963 and 1999 in Turkey. Given that there are many political parties participating to these local elections, they are classified in the sense of leftist and rightist tendencies in the political spectrum and independents are assessed separately in order to identify specific voting patterns. Urban thresholds which are generally accepted as 10 thousand and 50 thousand in urbanization literature are taken into consideration to see the changes in voting patterns stemming from spatial scale variations. The initial finding of the study is the existence of the relationship between variation of urban size and partisanship effect, sustaining same tendencies in voting patterns, despite the changes in political, social and economic conditions. The second finding of the study indicates the existence of similar regularity between the urban size and the success of left or right tendencies, however generalization about which tendency leads while the urban size increases could not be put forward

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :