Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel hizmetlerde özelleştirmeye altermatif bir yöntem olarak rekabet yaklaşımı

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdrari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

20. yy' ın başlarından itibaren çeşitli nedenlerden dolayı devletin işlevlerinde ve buna bağlı olarak örgütsel yapısında bir genişleme yaşanmıştır. Buna paralelolarak her şey devletten beklenmeye başlanmıştır. Ancak yüzyılın sonunda devlet işlevlerindeki bu artış tersine dönerek, kamu hizmeti olarak nitelendirilen hizmetlerin sınırlandırılması çabaları ortaya çıkmıştır. Bu çabaların en etkili olanı kuşkusuz özelleştirme olmuştur. Ancak kamunun elindeki araç, gereç. mal ve hizmetlerin mülkiyetinin ulusal ya da yabancı özel sektör kuruluşlarına devredilmesi bir çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların en kayda değer olanlarından birisi, özelleştirme yerine kamuya ait kurumlarda ve kamunun iş görme yöntemlerinde rekabeti savunan görüşler olmuştur. Bu çalışma, özellikle yerel hizmetlerin özelleştirilmesine alternatif olarak rekabet mekanizmalarının kullanılabileceğini savunmaktadır.

Özet İngilizce :

From the beginning of the 20'h century, for a number of reasons, there has been an expansion of the government's functions and its organizational structure. Parallel to that, expectations from the government also inereased. However, towards the end of the century, the expansion observed in the number of functions carried out by governments was reversed and many arguments have been developed to limit the number of services attributed to public services. There is no doubt that the privatization argument was the most effective one among these arguments. However, transferring the equipment, goods and services owned by the government to national or foreign private sector brought ab out the most heated debates as welL. One of the well-known arguments among these is the one that supports the idea of inereasing competition in governmental establishments and public provisions. This study argues that the competition argument mentioned above can be safely used as an alternative to the privatization of local public services.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :