Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni türkiye kuramı'nın politika çıkarsamaları üzerine: yeniliğin birikimli özelliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Geçen yüzyılın özellikle son yarısında yaşanan teknolojik ilerleme, bir çok disiplinin, iktisadi büyüm~ üzerine geliştirilen temcl ""rsayımları gözden geçirmelerini gerektirmıştir. Bu bağlamda, üç genel bakış açısı belirginleşmektedir: neo-klasik iktısat, kurumsal - evrimsel iktisat ve bölgesel çalışmalar ile mekansal-iktisat. Neo-klasık iktisat içinde yenilikçı bır grup (Romerciler) temel bazı varsayımları sorgulayarak, onu daha gerçekçi bir temsil ve müdahale biçimine dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu makalenin amacı Paul Michael Romer tarafından başlatılan ve zamanla büyük bir ilgiye maruz kalan 'Yeni Büyüme Kuramı' (YBK) etrafındaki tanışmalara ışık tutarak, yeniliğin birikerek ilerleme özelliğinden kaynaklanan ve YBK'na içkin olan politika çıkarsamalarını eleştirel bir bağlamda irdelemektir. Bu kapsamda. makalede öncelıkle YI3K'nın temel özellikleri onaya kanarak, diğer bakış açılan çerçevesinde genel bir değerlendirmesi yapılmakta, daha sonrada YUK'lıın politika çıkarsamaları eleştirel bir bağlamda gözden geçırilmektedir. Son kısımda ise yapılan çalışmanın genel bır özeti temel han sonuçlara bağlanmaktadır.

Özet İngilizce :

The te~hnological development especially experienced in the second half of the last century has paved the way for most of the disciplınes to questıon the basic hypotheses related to ıhe eeonomic growth. Within this cnntext, one can identıfy the tracks of three general perspectives: neo-classical economics. institutıonal - evolutionary economics and territorial studies together with spatial eeonomics. A group of economist wlth neo-C1assical heritages (Romerians) questions the basic assumptions of the neo-C1assicism ın order to ımprove the representation and imervention capacity of the respective perspective. The aim of thıs study ıs to shed some Iight on the discussions revolving around the New Growth Theory (NGn that has been pioneered by Paul Michael Romer and subject LO a great deal of altention for the recent years in order to elaborate the policy implications inherent to the NGT and stemming from the cumulative nature of innovatian within a crıtica! framework. In this regard, this study. firstiy, explores the basic characteristics of the NGT in order to elaborate it from the poim of view of other perspectives, and then it attempts ıo evaluate the policy implications of the NGT by employing a critical frameıvork. In the last pan of this paper, a general summary of the study is connected LO some conduding remarks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :