Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırım projeleri analizinde black-scholes opsiyon fiyatlama modelinin kullanımı

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, finansal opsiyon fiyatlama modellerinin yatınm projelerinin değerlendirilmesinde kullanınu incelenmektedir. Özellikle, belirsizlik ve riskin yüksek olduğu projelerde, geleneğe indirgenmiş nakit akınu (İNA) yaklaşınu zayıf sonuçlar vermektedir. Böyle yamımlarda belirsizliği dikkate alan reel opsiyon yaklaşımı etkin biçimde kuııanılabilmektedir. Bir finansal opsiyon ile bir yatırım projesi arasındaki benzerlikler incelenerek, bir alım opsiyonu olarak ifade edilen yatınm proje;inin ekonomik değeri Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli çerçevesinde hesaplannuştır. Son olarak, hesaplanan proje değerinin iskonto oranı ve risklilikteki değişmelerden ne yönde ve ne ölçüde etkileneceği duyarlılık analizi yardımı ilc incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İn this paper, i studied the application of the financial option pricing model in project appraisal. The traditional discounted cas h now (OCF) technique undereslimates the value of a project that has high uncertainty and risk. As an alternative, the real option value approach can be used to enhance the results of the tradilional DCF technique. By examining the similarities hetween an investment project and a financial option, an investment project can he dcfined as a call oplion. Furthermore, the Black-Scholes option pricing model can be used in valuing the investrnent project that is defined as a caıı option. Finaııy, the possible effects of changes in discount rate and risk level on project value are analyzed by applying scnsitivity analysis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :