Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırım fonları perfırmanslarının veri zarflama analizi yöntemiyle değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Fon performanslannın ölçümü amacıyla geliştirilen geleneksel yöntemler belli bir gösterge portföye ve sadece risk-getiri kriterlerine göre degerlendirme yaptıklarından dolayı eleştirilmişlerdir. Bu olumsuzluklan gidermek amacıyla Murlhi ve digerleri, VZA yöntemiyle Sharpe oranını birleştirerek VZA portföy endeksini geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımla, yatmmcının elde edebilecegi net getiri hesaplanmasının yanı sıra, sözkonusu unsurların getiri üzerindeki etkileri de ayrı ayrı belirlenebilmiştir. Çalışmada bu amaçları gerçekleştirebilmek için, 2001-2003 dönemi boyunca 53 yatırım fonu degişken, hisse ve karma fon bazında degerlendirilmiştir. Girdiye yönelik ikili VZA modellerinin uygulanması sonucu en yüksek performansın fon türü bazında degişken fonlar, fon bazında ise Bender, Koç ve İş Fon tarafından gerçekleştirildigi görülmektedir. Ölçek getirisine dayalı VZA modelinin sonuçları ise Türk yatırım fonlannın maliyet avantajından yararlanmak içi fon büyüklüklerinin artırmaları gerektigini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The traditional methods developed for evaIuating fund performance have been critized for using benchrnark portfolio, based only on risk - return criteria and aiming average performance. in order to overeorne these disadvantages, Murthi and others have developed the DEAPEE index which applies both DEA methods and Sharpe index. With this approach, besides the cakulation of net return of an investment, the effect of each factors on return has been separately evaluated. in this study, to perform the aims mentioned above, 53 A type mutual funds have been evaluated based on classifications as variable, stocks and mixed funds for 200 i-2003 period. The results of DEA models showed that variable funds had relatively high performance on fund type basis and Beııder, Koc and Is Fund had a relatively good performance on a fund basis. Variables DEA model results indicated that A type Turkish funds must increase their scales to have an advantage within economies of scale.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :