Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı sermaye akımlarının yurtiçi tasarruf ve ekonomik büyüme üzerine etkisi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası literatürde yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde, birçok çalışmada yurtiçi ve yabancı tasarruflar arasında negatif bir korelasyon ilişkisi bulunurken, bazı çalışmalarda ise, yabancı sermaye girişlerinin yurtiçi tasarrufu arttırdığına yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ise, Türkiye’nin 1996:4-2006:l üçer aylık dönemlerine ait, yabancı sermaye girişleri ve yurtiçi tasarrufları ile ilgili zaman serileri kullanılarak, iki değişken arasındaki nedensellik ilişkileri incelenmiştir. Yapılan ekonometrik analizler sonucu, doğrudan yatırımların kısa ve uzun dönemde yurtiçi tasarruflar üzerinde pozitif etki yarattığı; kısa vadeli sermaye akımlarının ise, kısa ve uzun vadede, yurtiçi tasarruflar üzerinde negatif bir etki oluşturduğu bulgularına ulaşılmıştır. Aynı zamanda, kısa vadeli sermaye girişleri ile doğrudan yatırımların ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki yarattığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

As emprical evidence has been investigated in international literature, a broad range of investigations would found a negative relationship between domestic and foreign saving. However, a few of investigations has been found that foreign capital inflow could increased domestic saving. At this investigation scope, to determine the causality relationship between foreign capital and domestic saving using time series data over the quarterly period 1996:4-2006:1 in Turkey. Emprical evidence showed that foreign direct investment have positive and significance effects on domestic saving in both short and long-run, however, short term capital inflows have negative effect on domestic savings in both short and long-run. Also, it has been found that short term capital inflows and foreign direct investment have positive effect on economic growth

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :