Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 55 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Walter benjamin okumak - iii

Yazar kurumları :
Mimar Sinan Üniversitesi Fen ve Edebiyat Faküıtesi1
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın bu kısmı Benjamin'in Pasaj/ar Yapıtı adlı projesiyle bağlantılı diğer metinlerinin daha önce yayınlanan iki kısımdaki okumalarının ışığı alıında, "XIX. Yüzyılın Başkenti Paris" metni üzerinde yoğunlaşıyor. İlkin, Benjamin'in 19. yüzyıl Paris'inin kültürel dünyasını incelemek için kurduğu görüngü kümelerinin vurgulanması amaçlandığından, çalışmanın sunu!uşu da Benjamin'in metninde aynen olduğu gibi ('Fourier ya da Pasajlar'dan 'liaussmann ya da Barikatlar'a dek giden başlıklar altında kümelcnmiş görüngüleri inceleyen) fragmanlar halinde yapılıyor. "Charles Baudelaire: Kapitalizmin Yükscliş Çağında Bir Lirik Şair"in de desteğiyle okunan metinde, aynca, Benjamin'in incelemesinde diyalektik imgeleminin işleyişi ve çift-anlamlılık yöntemi görünür kılınmaya çalışılıyor. Çalışma sonuçta şu sorularla nihayetleniyor: Walter Benjamin'in düşüncesi ve yöntembiliminden öğrendiklerimizden yararlanarak günümüz Türkiyesinin kültürel dünyasını anlamak ve incelemek İstersek, hangi temel görüngüleri seçmeliyiz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study return.~ to read Benjamin's "Paris, The Capital of the Ninetccnth Century" under the light of the readings- done in the previously issucd two parts- of the thinkcr's other texts stemming from his project Paris Arcades (Das Passcgen-Werk). While reading this summary of the cultural study of the nineteenth-century Paris, this study aims first to emphasize Benjamin's way of construction of constellations of phenomena, so that the prcsentation here is concomitant to the form of Benjamin's own text that is in fragments (with labcls to each running from 'Fourier or the Arcades' to 'Haussmann or the Barricades'). Secondly while reading this text (wiıh alsa the help of "The Paris of the Second Empire in Baudelaire"), this study trk'S to make apperant the working of Bcnjamin's dialectical imagination in and through each fragment. Thereby this study ends with the below questions: if we want to do research on the cultural world in Turkey taday depending on what we leam from Walter Benjamin's thought and methodology, which basic cultura\\ phenomena would we choose to do it and under which ideas would we group thcse phenemona as constellations? And, in cditing and processing this body of phenomena, which pası period in Turkey would we choose to carrespand to the present times?

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :