Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 55 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Walter benjamin okumak - ii

Yazar kurumları :
Mimar Sinan Üniversitesi Fen ve Edebiyat Faküıtesi1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu, Walter Beniamin'in 1935'ten sonra Paris'te yazdığı ve Pasaj/ar Yapı/ı'yla bağlantılı olarak yayınlanmış metinlerdir. Çalışma, "XIX. Yüzyılın Başkenti Paris" başta olmak üzere Benjamin'in bu metinlerini, ardındaki bilgibilimsel ve yöntembilimsel bağlamı gözönünde tutarak okumayı amaçlıyor. Çünkü, ilkin, Beniamin'in anlatısında bilgi ve yöntem kuramı ile tarihseL, siyasal ve kültürel düşünce, et ve kemik gibi içiçe geçmiştir. Böylece Beniamin'in ne dediğini, söylediklerini anlamak için yöntemini anlamak önemlidir. Bu önem, ikinci olarak, Beniamin'in kültür kuramından bugün Türkiye'de kültürel çalışmalar yapmada yararlanabilmek açısından da geçerlidir. Çalışma böylece şu sorularla nihayetıeniyor: Türkiye'de, diyelim ki 1990'ların kültürel dünyasını anlamak ve incelemek istersek, hangi temel görüngüleri seçmeliyiz? Hangi temel fikirlerin toparlayıcılığı altında, hangi görüngülen nasıl kümeleştiririz? Tüm bu temel görüngülerin seçimi, işlenmesi ve kurgulanmasında, hangi benzer geçmiş dönemi eşzamanlı okuruz? Neden?

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study is about the texts that begin with "Paris, The Capital of Nineteenth Century" Walter Beniamin wrote in Paris af ter 1935, which stemmed from his almost life-long proiect Das Passegen-Werk. The aim of the study is to try to understand these texts by considering the epistemological and methodological dimensions to them. Because, first, Beniamin's historical, political and cultural thought and the way he expresses them is so thoroughly determined by his epistemology and methodology that in order to understand what he is saying it is necessary to concieve how he says it. This necessity is also relevant if we are to leam from his thought to do cultural studies. Thereby this study ends with the below questions: if we want to understand and do research on the cultural world in Turkey, say of the 1990's, which basic phenomena would we choose to do it and under which ideas would we group these phenemona as constellations? And, in editing and processing this body of phenomena, which pa st period in Turkey would we choose to correspond to the 1990's? Why?

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :