Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası antlaşmalar hukukunda jus cogens kurallar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, uluslararası antlaşmalar hukukunda jus ccgens nitelikli kuralları, uluslararası hukukun yapısına ilişkin temel sorunsallardan olan "uluslararası hukukta öncelikli/üstün nitelikli kuralların varlığı" konusu bağlamında ele almaktadır. Çalışmanın temcl varsayımı, her toplumun olduğu gibi uluslararası toplumun da temel ve üstün nitelikli değerlere sahip olduğu ve bunun sonucu olarak uluslararası hukukun da her hukuk düzeni gibi temcl değerlerini kimi kuralları yoluyla koruduğu ve koruması gerektiğidir. 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'yle "ju5 ccgens kurallar" olarak pozitif uluslararası hukuka aktarılan bu tür kuralların tanımı, kapsamı, işlevleri ve etkilerinin, söz konusu Sözleşme'nin düzeNemcleri ışığında ele alındığı bu çalışmada üzerinde en fazla durulan konu, jus cogens kuralları "sıradan" uluslararası hukuk kurallarından ayıran temel özellikler olmuştur, Diğer yandan, jus ccgens kuralların etkileri bağlamında gündeme gelen "etkinlik" sorunu da üzerinde durulan bir diğer konudur. Bu bağlamda en dikkat çekici nokta, uluslararası toplumun temel değerlerini temsil eden jus ccgens kurallara aykırı düzeNemelerin denetlenmesinin uluslararası topluma değil, sadece taraf devletlere bırakılmış olmasıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study examines the jus ccgens rules in the context of the peremptory rules issue which is one of the main problematics of international law. The basic presumption of the study is, international law has (and should have) its own rules for protecting the basic values of the international community as all laworders do. The definition, extent, functions and effccts of these rules, which are introducoo to pasitive international law by the 1969 Viyana Conventian on the Law of Trcaties, are exarninoo in the light of the said Conventian and the main crnphasis was given to the distinguishing charccteristics of jus ccgens rules other than of "ordinary" oncs. on the other hand, the "effectiveness" of thcse rulcs are also studit.>d in detail. In this context, the regulation of the said Convention, which gives the power to determine the nullity of the conflicting act solcly to the partics, and not to the international community, the basic value of which is threatened, is alsa rcmarkable.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :