Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülke riskinin hisse senedi fiyatlarına etkisi: imkb 100 endeksi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
653
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ekonomik. politik ve finansal tilke risklerinin hisse senedi fiyatlarına etkisini tespit etmektir. Ülke risk primleri, son dönemlerde çalışmalarda oldukça sık kullanılan ve gtivenilirliği kabul edilmiş ICRG (International Country Risk Guide)'den temin edilmiştir. 1986:1-2006:12 dönemini kapsayan bu çalışmada, İMKB 100 endeksi, ekonomik, finansal ve politik risk primi değişkenleri kullanılmıştır. Johansen- Juselius eş-btittinleşme testleri. ekonomik, finansal ve politik risk primleri ile İMKB 100 bileşik endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu, Granger nedensellik testleri ise ekonomik risk ve politik riskten İMKB 100 endeksine doğru bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Çalışmada finansal risk ve İMKB 100 bileşik endeksi arasında herhangi bir nedensellik gözlenmemiştir. Yapılan regresyon tahminleri. ekonomik. finansal ve politik risklerin hisse senedi fiyatlarınt olumsuz yönde etkilediiline işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effect of economic. financial and politic risks on stock prices. Country risk premiums are provided by ICRG (International Counıry Risk Guide) which are tTUstwonhy and frequeııtly used in the studies in recent years. In the study. covering 1896: 1-2006: 12 period. ISE i00 ındex, economic. financial and politic risk premiums are used. Johansen- Juselius cointegration tests results show that there is a long run relationship between stock prices and economic, financial and politic risk premiums. Granger causality tests show a causality from economic and political risk to ISE 100. Any causality between ISEIOO index and financial risk premium can not be observed in the study. Regression estimation results show that economic. financial and political risks affect stock prices negatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :