Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de yasa yapımı: nicellik sorunu mu, nitelik sorunu mu?

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde yasa yapınu, hükümet politikalarının uygulama aracı olarak kullanılmaktadır. Genellik, soyutluk ve nesnellik yasanın nitelikleridir. öngörülebilirlik, ulaşılabilirlik ve etkililik de yasanın uygulama aşamasında taşıması gereken özelliklerdir. Ülkemizde yogun bir yasama faaliyetine tanık olunmaktadır. Bu yogun süreç içerisinde yasalann taşıması gerekli nitelikler gözardı edilmekte, kamu yararı amacı güden yasalar yerine, kişisel ve siyasal amaç taşıyan yasalar meclisten geçirilmekte; içerik olarak da demokratik ve özgürlükçü olmak yerine, anti-liberal ve yasaklayıcı karakter ön plana Çıkmaktadır. Yasa enflasyonu nedeniyle, uygulama aşamasında da birçok sorunla karşılaşılmakta ve yasalar etkililiklerini yitirmektedir. Bu baglamda Türkiye'de yasa yapım sürecinin yeniden gözden geçirilmesi ve sorgulanması gerekmektedir. Bu makalenin amacı, özellikle son dönemde Türkiye' de yapılan yasaların genel fotografını çekmek ve yasaların nitelik degiştirmesinin nedenlerini ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Making the code in our country is used by the government for the execution of its politics. Generality, objectivity and abstractness are the qualities of the code. A code must also be effective and attainable in its practice. An intensive legislative activity is witnessed in Turkey. The assembly is not sensitive to the qualities of the code. The code is not considered in terms of public interest, but of personal and political goals. Further, its content is neither democratic nor based on principles of freedom. Instead, it is prohibitive. Due to an inflation of laws, its effectivity is lost and new problems occur regularly. in this context, the legislati ve process should be interrogated in Turkey. The purpose of this artiele is to demonstrate the general view on the recent codes in Turkeyand put forıh the causes for their modification.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :