Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de ve batı demokrasilerinde, vicdani ret, zorunlu askerlik ve kamu hizmeti seçeneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Zorunlu askerlik, ulus devlet ve ulusal egemenlik kavramlarının uluslararası ilişkilerde asıl belirleyici oldugu 19. ve 20. yüzyıllara özgü bir kavramdır. 1990'larda tüm dünyada yaşanan degişim ve II. Dünya Savaşı ardından Avrupa devletlerinin siyasetini de belirleyen soguk savaşın sona ermesi, zorunlu askerlik dizgesinde de degişikliklere neden olmuştur. Aynca, 1990'larda Yugoslavya'da yaşanan savaş ve NATO müdahalesi de, aruk 'ülkesel savunmanın' başlıca askeri öncelik olmaktan çıktıgını göstermiştir. Bu yüzden son yıllarda AB ülkelerinin bazılan, zorunlu askerlikten vazgeçme yolunu seçerken, tümü, vicdani retçiligi bir hak olarak kabul etmiştir. Bu ülkelerin tamamına yakınında, vicdani retçilere 'alternatif kamu hizmeti' yapma olanagı tanınmaktadır. Özellikle Almanya gibi ülkelerde, alternatif hizmet, sosyal devlet hizmetlerinin daha ucuza yerine getirilmesini de saglamaktadır. Dolayısıyla, kamu hizmeti seçeneginin, genç nüfusun fazla oldugu ülkelerde aynı sonucu yaratması olasıdır.

Özet İngilizce :

Compulsory military service has been rendered anoclıronistic, because conscription is the notion of the last two centuries, clearly defined with the concept of nation states as the only sovereign subjects in international politics. Nevertheless, the democratic changes and reforms of 1990's in Central and Eastem Europe have changed the post war Europe and the bloc confrontation, which have the dominated policies in Europe after World War II. Besides, the war that have been outbroken in Yugoslavia and the intervention by NATO clearly indicates that the basic priority about military conflicts in Europe is not 'territorial defence' anymore. Therefore, some of the EV member states have abolished conscription during the last years. At the same time, all EV members have accepted conscientious objection as a fundemental right and have adopted alternative public service instead. Even in some countries as Germany, alternative service has become very important to maintain the welfare system tlırough acheaper labour force. Consequently, one can easily say that, alternative public service would create"the same results in countries which have a much younger population.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :