Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede toplam kalite yönetimi uygulamalari: beyaz eşya, otomotiv ve tekstil sektörü üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi iletişim Bilimleri Fakültesi1, Cardiff Üniversitesi2, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi3
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel düzeyde sermayenin yeniden yapılanmasında Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile ilgili uygulamalar çok önemli bir roloynamaktadır. Türkiye'de de 1990'lı yıllar ile birlikte başta büyük ölçekli firmalarda olmak üzere üretim ve yönetim süreçlerinin tümünü kapsayan bu yeniden yapılanma faaliyetlerinin yaygın bir şekilde uygulamaya konduğu görülmektedir. TKY uygulamalarının bir uzantısı olarak takım çalışmaları, kaizen, yalın yönetim, yalın üretim, esnek üretim, stoksuz üretim (Just-In-Time), balık kılçığı ve Pareto Diyagramı gibi modem yönetim teknikleri Türkiye'nin önde gelen firmalarında uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise beyaz eşya, otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyete bulunan yedi büyük firmada yapılan bir alan araştırmasının verilerini sunmak ve modem yönctim metotları ilc ilgili uygulamaların çalışanlar üzerinde etkilerini belirlemektir.

Özet İngilizce :

Applications of Total Quality Management (TQM) play an important role in the restmcturing process of capital at the global level. In Turkey, the se new stmcturing processes havc widcly takcn place especially among large scale firms sincc the i990s through the application of new managemem and production methods. As part of TQM, modern managemem methods incJude teamwork, kaizen, lean management, lean production, Just in Time Stock System (HT), fishbone method s, Pareto Diagram and the like. This paper aims to presem findings of a fieldwork conducted in seven large fırms in the white goods, automotive and textile industries in Turkeyand evaluatc the effect of the application of ınodem management methods on workers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :