Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de suç oranının sosyo-ekonomik belirleyicileri: yatay kesit analizi

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1, Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de son yıllarda suç oranlarının artııgı yönUndeki genel görüş kamuoyunda önemli ölçUde destek bulmaktadır. Ayrıca Ulkedeki suç miktarının artmasında sosyal ve ekonomik faktörlerin önemli rol oynadıgı da ileri sUrülmektedir. Bu çalışmanın amacı 81 ili kapsayan sosyal ve ekonomik unsurların bu sUreçte ne derece önemli olduklarını belirlemektir. 2000 yılına ait ii bazındaki veriler kullanılarak yapılan yatay kesit analizine göre, gelir dUzeyinin, işsizlik oranının, göç oranının, egitim seviyesinin, nufus yogunluğu ve dogum hıtı gibi demografik unsurların ve şehirleşmenin suç oranını belirleyen temel ve önemli faktörler olduğu görülmUştUr.

Özet İngilizce :

There is an important support to the view in public that erime rate has been inereasing in the recenl years in Turkey. in addition, it is argued that social and eeonomie factors play an important role in inercasing the erime in ıhe counıry. The aim of this article is to determine to what extent the economic and social faetors are imponant in this process for 81 provinces. According to ıhe cross section analysis based on 2000 data in the provincc level, it is observed ıhat income, unemploymenı, migration, educalion, demographie faclors such as population density and birth rate and urbanization ratio are the main and important determinants of erime rate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :