Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede sendikaların web sitelerinin içerik analizi yoluyla incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bugüne dek hiçbir teknolojinin yayılmadığı kadar hızlı yayılma gösteren internet, hayatın her alanını etkilemektedir. Çalışma yaşamında da önemli etkileri olan internet ve BİT (Bilişim İletişim Teknolojileri) sendikaları da etkilemektedir. İnternet sendikacılığı, sanal sendika, e-sendika gibi kavramların tartışıldığı 1980’li yıllardan itibaren dünyada sendikalar interneti yoğun olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada Türkiye’de sendikaların internet ve web sayfaları yoluyla yürüttükleri, üyelerine ve kamuoyuna duyurdukları faaliyetleri, çeşitli değerleme ölçütleri getirilerek incelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Internet has spread at such a rate that no other technology could reach up until now and has affected every aspect of our lives. Internet and ICT(Information Communication Technologies) which have important effects on work life also affects the trade unions. The concepts like internet trade unionism, cyber trade unions, e-tradeunion has begun to be discussed in 1980’s and since than trade union’s activities which they execute and announce to their membersand public opinion through internet are examined by various evaluation criteria.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :