Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de politik konjoktürel dalgalanmalar: 1950-2003 dönemi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Politik konjonktürel dalgalanmalar teorisi iktidar panilerinin yeniden seçilebilmek için ekonomıyi kenai 'çıkarları doğrultusunda nasıl manipüle ettiklerini analiz eder. Bu çalışmada Türkiye'de bu tür manipülasyonların olup olmadığını 1950-2003 dönemleri itibariyle analiz etmiştir. Bu analiz, politika çıktıları (tiüyü~'e veenflasyon) ve politika araçlarına (kamu harcamaları. bütçc açıklan, vergi oranları) göre yaı:ıı~ştlr. Buna. göre 1950-2003 yıllan arasında Türkiye'de politik konjonktürel dalgalanmalar söz k7;=üdıi~: Politika çıktılarına göre yapılan analizde ekonomik büyÜmenin seçimlerden olumsuz etkilendiği sap~~ıştlr. Politika araçlarına göre yapılan analizde ise, kamu harcamalarının seçim dönemlerinde antığı, Dütçe açıklarının da büyüdüğü tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The theory of political business cycle (PBC) examines how govemments try to influence economic conöition in order to enhance their chances of being re-elected. This study analyses whether this kind of infl"i:'ence occurred between the years i950-2003 in Turkey. This analysis can be done according to policy ouıcome (growth and inflation) and policy tools (public spending, budget deficit, tax rate). This finding stiowed that, between the years ı950 and 2003, there is PBC in Turkey. Analysis made on the basis of policy outcomes. indicate that economic growth is negatively affected by elections. The analysis with policy tools stiowed that elections period causes highcr public expenditure and larger budget deficits.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :