Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı : 26 Sayfalar 123 - 140 2009-06-01
PRAGMATIC AWARENESS OF A FOREIGN LANGUAGE IN A GENDER-SEGREGATED SOCIETY
CİNSİYET AYRIMINA DAYALI BİR TOPLUMDA BİR YABANCI DİLİN KULLANIMBİLİMSEL FARKINDALIĞI
Doğan BULUT
17 261

This study investigates how Saudi male and Saudi female learners studying English at a Saudi University judge native and non-native complimenting expressions. In this study, it was hypothesized that Saudi male and female learners of English would differ in their judgments of native and non-native complimenting expressions in English as they are exposed to different norms and have different channels of interaction in English, and that Saudi male students would be better in their judgments due to the structure of the society which would give them more opportunities to interact with native speakers. 36 male and 55 female students participated, and a ten-item pragmatic judgment test, which was originally developed and used by Bulut and Özkan (2005), was also used for this study. The results showed that Saudi female learners had a better perception of the native speaker complimenting expressions compared to Saudi male learners, and had stronger correlations with native speaker judgments for judging non-native complimenting expressions. This shows that both channels of education have their own contextual features which need further exploration.
Bu çalışmanın amacı bir Suud üniversitesinde İngilizce eğitimi alan Suudlu kız ve erkek öğrencilerin anadili İngilizce olan ve olmayan konuşmacılar tarafından kullanılan iltifat sözeylemlerini nasıl değerlendirdiklerini araştırmaktır. Çalışmanın başlangıcında kız ve erkek öğrencilerin birbirinden tamamen farklı ortamlarda ve koşullarda eğitim aldıklarından dolayı kullanımbilimsel farkındalık açısından farklılık gösterecekleri, ve toplumun yapısından dolayı erkek öğrencilerin ana dili İngilizce olan konuşmacılarla daha rahat iletişim kurabilme olanağına sahip oldukları gerçeğinden yola çıkılarak erkek öğrencilerin kız öğrencilere gore daha yüksek seviyede kullanımbilimsel farkındalığa sahip olacakları varsaylmıştır. 36 erkek ve 55 kız öğrencinin katıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak daha once Bulut ve Özkan (2005) tarafından geliştirilmiş ve kullanılmış olan on maddelik bir kullanımbilim değerlendirme testi kullanılmışır. Sonuçlar Suudlu kız öğrencilerin daha yüksek seviyede bir kullanımbilimsel farkındalığa sahip olduklarını ve anadili İngilizce olmayan konuşmacıların ürettikleri iltifat sözeylemi ifadelerini değerlendirmede Suudlu kız öğrenciler ile anadili İngilizce olan değerlendirmeciler arasında daha güçlü bağıntılar olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, her iki eğitim kanalının da araşünlması gereken kendine özgü bağlamsal özelliklerinin olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler

Bardovi-Harlig, K. (1992). Pragmatics as part of teacher education. TESOL Journal, 1, 28-32.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Doğan BULUT