Cilt: 1 Sayı : 18
Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları
Mustafa ŞANAL,Mustafa GÜÇLÜ

29 129

Öz entrThis study showed that some of the educational scientist like Selim Sabit Efendi, Musa Kazım, Ayşe Sıdıka, Halide Edip who worked as vacational training teachers at teacher training schools which were opened on 16 March 1848 have still a validity in our modern world. This study also showed that there has been an attempt to regard teaching as a profession since the income of thoughts and ideas through translations from the western worldBu çalışmada 16 Mart 1848’de açılan öğretmen okullarında meslek dersi öğretmeni olarak görev yapan, eğitim bilimi ile ilgili olarak telif veya tercüme eser kaleme almış olan Selim Sabit Efendi, Musa Kazım Efendi, Süleyman Paşazâde Sami Bey, Ayşe Sıdıka Hanım, Halide Edib (Adıvar) gibi eğitimcilerin yazmış oldukları eserlerde ele alınan öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin niteliğine ilişkin görüşlere yer verilmeye çalışılmış ve bu eğitimcilerin öğretmenlik mesleğinin niteliğine ilişkin olarak ileri sürmüş oldukları fikirlerin bazılarının günümüz öğretmen tipolojisi anlayışına da uygun olduğu tespit edilmiş, batılılaşma hareketleri ile birlikte gerek telif gerekse de tercüme yoluyla yazılmaya başlanan bu eğitim bilimi kitapları ile öğretmenlik bir meslek olarak görülmeye başlanmış ve öğretmenlik mesleğinin kendine özgü bir takım ilke ve kurallarının olduğu belirtilmeye çalışılmıştır
Anahtar Kelimeler: entrSelim Sabit, Ayşe Sıdıka, Musa Kazım, Halide Edip, Teacher training, Vacational Training TeachersÖğretmenlik, öğretmenlik mesleği, Selim Sabit Efendi, Musa Kazım Efendi, Süleyman Paşazâde Sami Bey, Ayşe Sıdıka Hanım, Halide Edib (Adıvar)

Kaynakça

Akyüz, Y. (1982), “Sosyo-Kültürel Ortamda Öğretmen Toplumumuzda Öğretmen- Halk İlişkileri”, Milli Eğitim, Sayı:56, s.41-44.
Mustafa ŞANAL,Mustafa GÜÇLÜ