Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de lisans düzeyi kamu yönetimi öğretiminde yakın dönemde yaşanan gelişmeler: mevcut durum, sorun alanları ve gelişme eğilimleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu yönetiminin rolü, büyüklüğü ve işleyişi ile ilgili tartışmalar ve bu tartışmaların tetiklediği uygulamalar 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sadece ulusal kamu yönetimlerini değil kamu yönetimi disiplininin öğretimini de etkilemiştir. Türkiye’de, esas itibariyle, kamu bürokrasisi için gerekli kadronun yetiştirilmesini amaçlayan eğitim-öğretim program ve faaliyetlerinin kökeni çok gerilere gitmektedir. Ancak, özellikle, YÖK’ün kurulmasından sonra bunların üniversite, bölüm ve program düzeylerinde yeniden düzenlendiği ve hızlı bir gelişme kaydettiği bir gerçektir. İşte bu makalede,Türkiye’de lisans düzeyi kamu yönetimi öğretimi alanındaki son durum, (i) kurumsal gelişmeler (bölüm sayısı, adları ve bölümlerin yapılanması); (ii) öğrenci sayısı ve akademik kadrodaki gelişmeler; (iii) öğretim programlarındaki gelişmeler; ve (iv) akademik yayın ve ders materyalindeki gelişmeler açısından ortaya konulmuş; temel sorun alanları ile gelişme eğilimleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Debates on the role, size and functioning of public administration and practices triggered by such debates have affected not only national public administrations but also the education of the discipline of public administration since the last quarter of 20th century. In Turkey, in principle, education-training programmes and activities for recruiting and developing staff for public bureaucracy go back to early days. However, they have been reorganised at university, department and programme levels and have developed rapidly since the establishment of YÖK. In this paper, the current situation of public administration teaching at undergraduate level in Turkey has been analysed in terms of (i) institutional developments (the name and number of departments and the internal structure of departments); (ii) developments in the number of students and academic staff; (iii) developments in academic curriculum; and iv) developments in academic publications and course materials; and then fundamental problems and development tendencies have been determined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :