Cilt: 1 Sayı : 16
Zerdüştîlik’de Kozmogoni ve Yaratılış
Huzeyfe SAYIM

20 129

Öz trenZerdüştîlik Eski İran dinleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu din ilk bakışta düalist bir görünüm arz etse de aslında monoteist bir din olduğunu söyleyebiliriz. Her dinde olduğu gibi Zerdüştîlik’te de bir zaman, kozmogoni ve yaratılış anlayışı vardır. Var oluş, toplamı on iki bin yıl olan üçer bin yıllık dört dönemden meydana gelmiştir. Birinci dönemde Ahura Mazda varlıkları ruhî bir halde yarattı. İkinci devirde Ahura Mazda varlıkların bedenlerini de yarattı. Kötülüğün sembolü olan Angra Mainyu da kendi yardımcılarını bu devirde yarattı. Üçüncü dönemde ise Angra Mainyu kötülükleri ve zararlı varlıkları yer yüzünde yaydı. Dördüncü devirin ilk bin yılında Zerdüşt temiz bir bakireden yeniden doğarak dünyadan kötülükleri kaldıracak. Bu dönemin ikinci bin yılında yeniden kötülüklerle mücadele etmek için Zerdüşt’ün neslinden bir peygamber gelecek ve son bin yılda ise insanlığın umumî kurtarıcısı Saoshyant gelecek, yeryüzünü bütün kötülüklerden temizledikten sonra hakimiyeti Ahura Mazda’ya teslim edecektir. Zerdüşt diğer peygamberlerin yaptığı gibi tek tanrı inancını yaymaya çalışmıştır. O hiçbir zaman kötülüğün sembolü olan Angra Mainyu’ya ibadet edilmesini istememiştir.Zoroastrianism has an important place among the old persian religions. Although at first it looks as if dualism, indeed it is a monoteist religion. Like all other religions, Zoroastrianism has a perceptions of time, cosmogony and creation. Creation contains four periods each consisting three thousand years; totally twelve thousand years. In the first period Ahura Mazda gave a spiritual existence to beings. In the second period, it created them physically. Angra Mainyu who is the symbol of evil, also created its assistants in this period. In the third period Angra Mainyu spread evil and harmful creatures all over the world. In the first one thousand year of the fourth period, Zarathustra will abolish evil things on the earth coming into the world from a pure virgin. In the second millinium year of this period a prophet from Zoroaster’s generation will come in order to fight against evil things and in the last millenium common savior of the mankind Saoshyant will come and celan the earth from all evil things then he will hand over the sovereignity to Ahura Mazda. As all prophets, Zoroaster tried to spread monotheism. He never wanted to be worshipped to Angra Mainyu who is the symbol of evil.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Huzeyfe SAYIM