Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de kadın girişimciler: engeller ve fırsatlar bağlamında bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda, kadınların, çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif rol alarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları, gelişen ekonomiler için “stratejik” bir öneme sahiptir. Çünkü iş dünyasında zengin olmanın, kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın yolunun, kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiği gerek akademik çevrede, gerekse iş dünyasında ifade edilmektedir. Yapılan çalışmalarda kadın girişimcilerin kişisel karakteristikleri; dinamik, bağımsız, özgüvenli, rekabetçi ve amaç yönelimli olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kadınların ekonomik hayatta erkeklerin yanında yer almalarını sağlayacak politika ve projelere öncelik verilmesi ile onları ekonomik ve sosyal gelişmeye önemli katkılar sağlayan potansiyel güç haline getirmek mümkündür. Bununla birlikte kadınların, girişimcilik faaliyetlerinde önemli engellerle karşılaştıkları ve oldukça zorlandıkları ifade edilebilir. Bu çalışma, girişimciliğin hız kazandığı günümüz dünyasında, Türkiye perspektifinden, kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları engelleri ve yaratacakları fırsatları kuramsal bir çerçevede ele almayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

In recent years, women's participation in business life in a great dearl and performing entrepreneurship activities by taking more active roles, have a "strategic" importance for developing economies. Because, it's stated that in this study, both in academics and business circles that the way to become rich in the business world, turning the unused potential into effect, and creating new business fields, lays in the encouraging the women entrepreneurship. Personal characteristics of the woman entrepreneurs were in the study performed; defined as dynamic, independent, self reliant, competitive and purpose driven. Within this context, it's possible to turn them into a potential power, which will make important contributions to economic and social development, by giving priority to policy and projects, will help women to take place in economic life with men. In addition to this, one can say that women encounter significant barriers in entrepreneurship activities, and they can face with difficulties more often. This study aims to handle the opportunity possibilities and barriers encountered by women in entrepreneurship activities with a theoretical framework via Turkey's perspective in today's world, where the entrepreneurship gained speed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :