Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de iş yapmanın ve işletmenin akademikleştirilmesi.1930-1950

Yazar kurumları :
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Faküıtesi1
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de iş yapma ve işletmelerle ilgili akademik faaliyet, dayanağını büyük ölçüde Alman "işletme iktisadı" oluşturmak üzere, 1930'lu yıllarla başlamışbr. Bu çalışmada, 1930-1950 yıllan arasındaki akademik yazının incelenmesinden hareketle, Alman işletme iktisadının ithaliyle, çoğu ilk kez olmak üzere, Türkiye'ye gelen başlıca düşünceler ortaya konulmaktadır. İnceleme esas olarak işletme ve işletmelerin "yönetilmeleriyle"ilgili fikirler üzerinde durmaktadır. neri sürülen ana görüş Türkiye'deki işletme iktisadının da esasen iktisat temelli bir bakış açısını, ancak işletmelerin işletme iktisadı bilgisiyle "yönetilebileceği" ve daha iyi sonuc;lar üretmelerinin sağlanabileceği fikriyle beraber, içerdiğidir. Makale, işletme iktisadının, 1950 sonrasındaki sönüşüne karşın, akabinde ve hatta bugünlere kadar Türkiye'de işletmeler ve yönetimlerine ilişkin düşünceler üzerinde bırakmış olabileceği izlerin tartışılmasıyla son bulmaktadır.

Özet İngilizce :

Early acadeı:Iıicactivity on business and the business enterprise dates bad in Turkey to the 19305, drawing extensively upon the German Betriebswirtschaftslehre (BWL - "business" or "enterprise" economics). Based on an examination of the academic literature in the period 1930-1950, the present study attempts to delineate the major ideas that came to Turkey, largely for the first time, through the importation of the German BWL.The study focuses primarily on the ideas pertaining to the business enterprise and to themes concerning its "management". It is argued that an economistic perspective coupled, however, with the daim that the business enterprise was "manageable" and could be made to produce better results through the knowledge provided by "business eoonomics" constituted the central !enets of the Turkish version of the BWL. The artide condudes with a discussion of the traces that the BWLmay have left, despite its post-1950 demise, later on, and indeed present day thinking in Turkey on business and its management.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :