Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de göçmenlerin sosyal dışlanması: istanbul hazır-giyim sanayinde çalışan azerbaycanlı göçmen kadınlar örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Azerbaycanlı aileler Türkiye’ye Nahçivan ve Bakü’den daha iyi çalışma ve yaşam koşulları bulmak için gelmektedirler. İstanbul konfeksiyon sanayi bu aileler için iş imkanı yaratırken, Azeri kadın ve çocuk emeği konfeksiyon sanayinin küçük atölyeleri için ucuz işgücü sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan göçmen kadınlar ve onların ailelerinin deneyimleri aracılığıyla, Azerbaycanlı kadınların sosyal dışlanmasının dinamiklerini incelemektir. Bu amaç için üç alan incelenmiştir. Bunlar, kadınların emek piyasasında konumları, göçü organize eden ve yöneten kurumsal yapılar ve göçmenlere ilişkin var olan normlar ve algılardır. Sonuç olarak, Türkiye’de göç rejiminin düzensiz göçmenleri ‘suçlular’ olarak sınıflayarak bu göçmenleri enformel ekonomi için ucuz işgücü haline getirdiği gösterilmektedir. İstanbul hazır-giyim sanayi küresel başarısını bu ucuz emek kaynağına ulaşarak devam ettirebilmektedir

Özet İngilizce :

Azerbeijani families come to Istanbul from Nakhchivan and Baku to find better employment and living conditions. As informal sector jobs are mostly directed to women and children, Azerbaijani women become an important cheap labour source for Istanbul’s garment industry. Analysing women’s and their families’ experience in Turkey, the research investigated the effects of three distinct factors on Azerbaijani women’s exclusion. These factors are women’s labour market activities, the structure of institutions organising and regulating migration and existing social norms and perceptions on migrant women. Therefore, the paper will pin down how the Turkish migration regime is designed to automatically exclude those irregular migrants as ‘criminals’ helps to generate a pool of cheap labour source for one of the globally successful industries in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :