Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede girişimcilik ve belirleyicileri: marmara ve doğu anadolu bölgesi üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi ikisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada KOBİ kavramı çerçevesinde Türkiye'de mevcut girişimciliğin belirleyicileri ve buna bağlı olarak bölgesel dengesizlikte girişimci ayırımı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Marmara Bölgesi girişimcileri ile Doğu Anadolu Bölgesi girişimcilerinin kaynakları etkin kullanma açısından farklılıklar arz ettikleri gözlenmiş ve hu yönüyle kaynakları etkin kullanamayan bölgenin aynı zamanda ülke milli gelirinden de düşük payaldığı gözlenmiştir. Diğer taraftan Marmara Bölgesi girişimlerinin kapasite kullanımında üst seviyede olmalarına yol açan faktörler arasında AR-GE yapmaları ve pazar payını çeşitlemiş olmaları önem arz etmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi girişimlerinin kapasite kullanım oranlarınııı yükselmesinde. istihdam edilen eleman sayısı ilc pozitif ilişkinin varlığı. bölgede emek-yoğun üretim yönteminin kullanıldığına ve buna bağlı düşük katma değerli üretimin gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study. factors affecting the nalUre of the entrepreneurship and difference in understanding of investing between the entrepreneurs, as related to inequality of regional income level. have been investigated in the framework of SMEs. Accepting that entrepreneurs use sources effectively. factors affecting the capacity use have been studied. among the entrepreneurs of Marmara. a developed region. and of Eastem Anatolia. a developing region, taking into accountthe difference of their views and values which they share on innovaıive investments. it is observed that entrcpreneurs of the Marmara Region utilize the economic sources more effectively than those of Eastcm Anatolian Region and that they exhibit different trends as far as the use of resources is of concem. It is concludcd that an important factor innuencing the use of trend of sources is R&D activities and a larger market share in the Marmara Region. On the other hand. in the Eastcm Anatolian Region. an inerease of capacity is secured by the labor-intensive production. eonsequently. relatively lower value-added production is aehievcd in the region

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :