Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de faiz, döviz ve borsa: fiyat ve oynaklık yayılma etkileri

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’de devlet iç borçlanma senetleri, döviz ve hisse senedi piyasaları arasındaki fiyat ve oynaklık yayılma etkileri Çok Değişkenli EGARCH Modeline dayanarak incelenmiştir. Ulaşılan ampirik sonuçlar şöyledir: (i) Devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senedi piyasalarından döviz piyasasına doğru anlamlı fiyat yayılma etkisi mevcuttur, fakat döviz piyasasından diğer iki piyasaya doğru fiyat yayılma etkisinin bulunduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır, (ii) Devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senedi piyasaları arasında çift yönlü fiyat yayılma etkisi bulunmaktadır, (iii) Sonuçlar hisse senedi ve döviz piyasalarından devlet iç borçlanma senetleri piyasasına doğru anlamlı oynaklık yayılması ve asimetrik etkiler bulunduğunu göstermektedir, fakat devlet iç borçlanma senetleri piyasasından diğer ikisine doğru anlamlı bir oynaklık yayılması bulunmamaktadır, (iv) Hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki oynaklık yayılması etkisi çift yönlüdür, (v) Kaldıraç etkisi tüm piyasalar için yüksek derecede anlamlıdır, (vi) Oynaklık şokları hisse senedi ve döviz piyasalarında son derece kalıcı, fakat devlet iç borçlanma senetleri piyasasında kalıcı değildir, (vi) Bu çalışmanın sonuçları, ayrıca, üç piyasa arasında uzun dönemde bir ilişki olmadığını da göstermiştir.

Özet İngilizce :

This paper analyses inter-market price and volatility spillover effects among Turkish government debt securities, foreign exchange and stock markets based on Multivariate EGARCH Model. The empirical results show the followings: (i) There are significant price spillovers from both government debt securities and stock markets to foreign exchange market but there is no evidence of the price spillover effect from foreign exchange market to the other markets, (ii) There exists a bidirectional price spillover between government debt securities market and stock market, (iii) The results point out significant volatility spillovers and asymmetric effects from both stock and foreign exchange markets to government debt securities market but there are no significant volatility spillovers from government debt securities market to the others, (iv) The volatility spillover effect between stock market and foreign exchange market is bidirectional, (v) Leverage effect is highly significant for all markets, (vi) Volatility shocks are highly persistent in the stock and foreign ecxhange markets, but not in the government debt securities market, (v) The findings of this study also show that there is no long run relationship among three markets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :