Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de esnek döviz kuru rejimi altında dış açıkların belirleyicileri: sınır testi yaklaşımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin dış ticaret açıklarını etkileyen temel faktörleri, maliye, para ve döviz kuru politikası çerçevesinde incelemektir. Bu amaçla çalışmada, esnek döviz kuru rejiminin uygulandığı 2001:3-2009:6 dönemine ait aylık zaman serileri kullanılarak reel bütçe açığı, reel para arzı ve reel efektif döviz kuru endeksinin reel dış ticaret açığı üzerindeki etkileri sınır testi yaklaşımı kullanılarak ekonometrik açıdan incelenmektedir. Analiz sonuçlarına göre uzun dönemde dış ticaret açığı; bütçe açığından pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı, para arzından negatif ve istatistiki olarak anlamlı, reel efektif kur endeksinden ise pozitif ve istatistiki açıdan anlamsız olarak etkilenmektedir. Öte yandan kısa dönemli analiz sonuçları, para arzının dış ticaret açığını pozitif ve istatistiki olarak anlamlı etkilediğini göstermektedir. Bütçe açığı ve reel efektif kur endeksine ait kısa dönemli analiz sonuçları ise uzun dönemli ilişki sonuçlarıyla paralellik arz etmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to investigate fundamental factors affecting foreign trade deficit of Turkey that in the content of fiscal, monetary and exchange rate policies. For this purpose, the effects of real budget deficit, real monetary supply and real effective exchange rate index on real foreign trade deficit are analyzed econometrically by using bounds test by using monthly series belonging to the period of 2001:3- 2009:6 that floating exchange rate regime is implemented. According to the analysis results, foreign trade deficit is positively and statistically significant effected by budget deficit, negatively and statistically significant effected by monetary supply, and posivitely and not statistically significant by real effective exchange rate index in the long run. Furthermore, analysis results in short run show that foreign trade deficit is posivitely and statistically significant effected by monetary supply. Analysis results in short run belonging to budget deficit and real effective exchange rate index are demonstration parallel with the relationship results in long run.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :