Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Özerklik Sorunu

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ’nun özerklik sorununu ele almaktır. SGK’ nın kuruluş kanunu olan 5502 sayılı Kanun’da SGK’ nın idari ve mali özerkliğe sahip olduğu belirtilmiştir. Ancak uygulamada bu durum tartışmalıdır. Yeni bir kurum olmasına rağmen SGK’nın özellikle idari açıdan özerk olduğu pek söylenemez. Daha sistematik ve işlevsel bir sosyal güvenlik sistemi için sistemin işletilmesinden sorumlu olan kuruma gerçek bir özerklik sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler:

.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Özerklik Sorunu

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ’nun özerklik sorununu ele almaktır. SGK’ nın kuruluş kanunu olan 5502 sayılı Kanun’da SGK’ nın idari ve mali özerkliğe sahip olduğu belirtilmiştir. Ancak uygulamada bu durum tartışmalıdır. Yeni bir kurum olmasına rağmen SGK’nın özellikle idari açıdan özerk olduğu pek söylenemez. Daha sistematik ve işlevsel bir sosyal güvenlik sistemi için sistemin işletilmesinden sorumlu olan kuruma gerçek bir özerklik sağlanmalıdır.
Keywords:

.

Kaynakça

.