Fiyat Davranışı, Sermayenin Modeli ve İslam Ekonomisi

Amaç: Farklı üretim etkinlik seviyelerini gösteren ve aynı anda ortaya çıkan bir dizi teknik ile karşılaştığı zaman İslam hukukuna bağlı firmaların davranışını analiz etmek. Plan/metodoloji/yaklaşım: Bu teorik çalışma ilk defa Prof. W. Leontief ve P. N. Mathur tarafından geliştirilen tekniklerin tabakaları modelinin geliştirilmiş haline dayalıdır. Ayrıca çalışma, İslami politik ekonominin iktisadi yapısının etik-moral şartları altında, teknolojik eskime kavramı dahilinde yeni tekniklerin kullanılmasının etkisi ortaya koymaktadır. Bulgular: Bu çalışma, teknoloji eskime nedeniyle kaynakların israfını, İslami bir sistemin gelecek neslin maliyetleri göz önüne alındığında buna izin vermediğini ve bu durumun en nihayetinde sosyal refahı azalttığını göstermektedir. Araştırmanın sınırları/çıkarımları: Hem marjinal hem de dinamik girdi-çıktı tablosu bu çerçeve temelinde ifade edilebilir ve sosyo-ekonomik politikaları net biçimde ifade etme. Özgün değer: Bu çalışma araştırmacılar, politika yapıcılar ve sosyal bilimciler için sosyal refahın artırılması noktasında faydalıdır. Anahtar sözcükler: Teknolojik eskime, İslam, Sosyal politika, İktisat teorisi Makale tipi: Kavramsal makale

Price Behaviour, Vintage Capital and Islamic Economy, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

.

Kaynakça

Ahmad, A. (2000), “Economic development in Islamic perspective”, Review of Islamic Economics, Vol. 9, pp. 83-102.

Al-Sadr, M.B. (1968), Iqtisadina (Our Economics), Vol. 2, Dar al-Fikar, Beirut.

Amin, R.M. and Yusuf, S.A. (2003), “Allocative efficiency of profit maximization: an Islamic perspective”, Review of Islamic Economics, Vol. 13, pp. 5-21.

Azid, T. (1993), “Layers of techniques, cost variability, obsolescence and marginal input-output coefficients: a case of US chemical industry”, PhD thesis, University of Wales, Abeystwyth, unpublished.

Azid, T. (2001), “Moving equilibrium model for an Islamic economy and its implications on Islamic common market”, paper presented at the International Conference on Economic Transition and Change, School of Economics, University Utara Malaysia, Sintok.

Azid, T. and Chaudhry, U. (2003), “International economic framework and its deleterious effects on the development of Muslim countries: towards a new approach”, paper presented at the 5th Conference on Finance & Development, organized by Islamic Development Bank, Bahrain, October.

Azid, T. et al. (2002), “Transfer of technology: competition or cooperation”, Pakistan Development Review, Vol. 41 No. 4, pp. 761-86.

Bashar, M.L.A. (1997), “Price control in an Islamic economy”, J.A.K.U: Islamic Economics, Vol. 9, pp. 29-52.

Biraima, M.E. (1991), “A Qura’nic model for a universal economic theory”, J.A.K.U:Islamic Economics, Vol. 3, pp. 3-41.

Choudhury, M.A. (1989), Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics, McMillan Press Ltd., London.

Hicks, J.R. (1965), Capital and Growth, Oxford University Press, London.

Ibn Taimiyah (1976), Al-Hisba fil Islam, Dar al-Sha’b, Cairo.

Ibrahim-Beg (1939), Al-Mu’amalat al Shar’iyah al Maliyah, Dar al-Sha’b, Cairo.

Kahf, M. (1992), “A contribution to the theory of consumer behavior in an Islamic society”, in Tahir, S. et al. (Eds), Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman, Kuala Lumpur.

Khan, M.A. (1992), “Resource allocation in an Islamic economy”, in Tahir, S. et al. (Eds), Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman, Kuala Lumpur.

Mannan, M.A. (1992a), “Allocative efficiency, decision and welfare criterion in an interest free Islamic economy”, in Tahir, S. et al. (Eds), Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman, Kuala Lumpur.

Mannan, M.A. (1992b), “Islamic perspective on market prices and allocation”, in Tahir, S. et al. (Eds), Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman, Kuala Lumpur.

Mathur, P.N. (1977), “A study of sectoral prices and their movements in British economy in an input-output framework”, in Leontief, W. (Ed.), Structure, System and Economic Policy, Cambridge University Press, London.

Mathur, P.N. (1989), “Price behavior with Vintage capital”, Discussion Paper No. 20, Economics Department, University of London, London.

Mathur, P.N. (1990), Why Developing Countries Fail to Develop, Macmillan, London.

Metwally, M.M. (1992), “A behavioural model of an Islamic firm”, in Tahir, S. et al. (Eds), Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman, Kuala Lumpur.

Siddiqi, M.N. (1992), “Some notes on teaching economics in an Islamic framework”, in Tahir, S. et al. (Eds), Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman, Kuala Lumpur. Siddiqui, S.A. macroeconomics: an Islamic perspective”, Review of Islamic Economics, Vol. 3, pp. 19-50. in contemporary

Zarqa, M.A. (2003), “Islamization of economics: the concept and methodology”, J.A.K.U: Islamic Economics, Vol. 16 No. 1, pp. 3- 42. Ek okuma listesi

Ahmad, K. (1994), Foreward in Syed Nawab Haidar Naqvi, Islam, Economics and Society, Kegan Paul International, London.

Al-Junaid, S.A.H. (1992), “Factors of production and factor pricing from an Islamic perspective”, in Tahir, S. et al. (Eds), Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman, Kuala Lumpur.

Azid, T. (2002), “Layers of techniques, marginal input-output coefficients and Phillips curve”,paper presented at the 14th International Conference on Input-Output Techniques, Quebec University et Montreal, Montreal.

Azid, T. and Chaudhry, M.O. (2002), “The role of subsidies and controls in the Islamic Republic of Iran”, paper presented at the First International Congress on Iranian Studies, Iranology Foundation, Tehran.

Chapra, M.U. (1992a), Islam and the Economic Challenge, The Islamic Foundation, Leicester.

Chapra, M.U. (1992b), The Future of Economics: An Islamic Perspective, The Islamic Foundation, Leicester.

Choudhury, M.A. (1995), The Epistemological Foundations of Islamic Economics, Socail and Scientific Order, Statistical, Economic and Social Research and Training Centre, Ankara.

Choudhury, M.A. (2000), “The nature of Islamic socio-scientific inquiry theory and application to capital markets”, International Journal of Social Economics, Vol. 27 No. 1, pp. 1-18.

Iqbal, M. (1988), Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy, Islamic Foundation, Leicester.

Naqvi, S.N.H. (1978), “Interest rate and intertemporal allocative efficiency in an Islamic economy”, paper presented at the Seminar on the Monetary and Fiscal Economics of Islam, Mecca, October.

Naqvi, S.N.H. (1994), Islam, Economics and Society, Kegan Paul International, London.

Naqvi, S.N.H. (1999), “The dimension of an Islamic model”, Islamic Economic Studies, Vol. 4 No. 2.

Zaman, A. (2005), “Towards a new paradigm for economics”, J.A.K.U: Islamic Economics, Vol. 18 No. 2, pp. 49-59.

Zarqa, M.A. (1984), “Islamic distributional system”, Journal of Research of Islamic Economics, Vol. 2 No. 1, pp. 1-51.

Zarqa, M.A. (1992a), “Methodology of Islamic economics”, in Ahmad, A. and Awan, K.R. (Eds), Lectures on Islamic Economics, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.

Zarqa, M.A. (1992b), “Consumer behavior in Islamic perspective”, in Tahir, S. et al. (Eds), Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman, Kuala Lumpur. Yazarlar Hakkında

Toseef Azid, halen Bahauddin Zakariya Üniversitesinde (Multan, Pakistan)

profesör olarak çalışmaktadır. Daha önce Birleşik Krallık’taki Markfield

Yüksek Eğitim Enstitüsünde profesör (Loughborough Üniversitesiyle

ilişkili), ve ABD’deki El Camino İletişim Üniversitesinde (California, ABD)

araştırmacı olarak çalıştı. Quaid-i Azam Üniversitesinden (İslamabad

Pakistan) yüksek lisans, Galler Üniversitesinden (Birleşik Krallık) doktora

derecesi vardır. Teknolojik değişme, İslam ekonomisi ve kalkınma

ekonomisi alanlarında uluslararası üne sahip 50’den fazla makalesi vardır.

Toseef Azid ile toseefazid@bzu.edu.pk adresinden iletişim kurulabilir.

Mehmet Asutay, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Okulunda

(Durham Üniversitesi, Birleşik Krallık) Politik Ekonomi alanında öğretim

üyesidir. Asutay, İslam ekonomisi, finans ve yönetim, politik ekonomi

(özellikle Ortadoğu ve Türkiye); kalkınma ekonomisi ve politikası ve

uluslararası finans alanlarında araştırma yapmakta ve ders vermektedir.

Muhammed Junaid Khawaja, Abu Dhabi Üniversitesinde (BAE) öğretim

üyesidir. Uluslararası İslam Üniversitesinden (İslamabad, Pakistan) yüksek

lisans için çalışmıştır. Khawaja, felsefe yüksek lisansını 1991’de Quaid-i

Azam Üniversitesinde (İslamabad) bitirmiştir. Bu zaman zarfında

Bahauddin Zakariya Üniversitesinde (Multani Pakistan) lisans seviyesinde

dersler vermiştir. 1994’te Kansas Devlet Üniversitesinden (ABD) doktora derecesi almıştır.

12411 5175

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler