Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de açık öğretim sisteminin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Faküıtesi1
Görüntülenme :
803
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Türkiye'de yüksek öğrenim görme olanağına sahip ol(a)mayanlar açısından çok defa ikinci bir şans olarak görülen açık öğretim sisteminde yer alan kadın ve erkek öğrencileri sosyolojik açıdan incelerneyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye'de uzaktan eğitim yoluyla yüksek öğrenim sunan Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Sistemine kadın ve erkek öğrencilerin katılım oranları, sosyal ve ekonomik kökenleri, uzaktan-yüksek öğrenimi neden tercih ettikleri, daha çok hangi programlarda öğrenim gördükleri ve mesleki yönelimlerinde ne tür farklılıklar olduğu toplumsal cinsiyet eksenli bir bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Çalışma ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinde uzaktan eğitimin rolünü, özellikle bu alanda sayıları her geçen gün artan çalışan kadınlar açısından e1eşti.rel olarak değerlendirmeyi de amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to look at male and female students in the open education system, which is usually regarded as a second chance for those who have failed to get into higher education in Turkey. In this context, male and female students' emollments rate, social and economic backgrounds, the reasons for choosing open education and the differences in the degree COUlses they particularly prefer to studyare analyzed from a gender point of view. The study also attempts to explore critically the role of distance education in gender equality, in regard to workingwomen whose number in distance education has recently been increasing.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :