Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de 1950-1965 döneminde ücretli kadın emeğine ilişkin gelişmeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de 1950-1965 döneminde, gelişen çalışma ilişkileri ve ekonomik oluşurnlara koşut olarak; işgücü de nice! ve nite! bir değişime uğramışbr. Bu çerçevede işgücünün statü dağılımı da değişmekte, ücretlilerin sayısı artmaktadır, Ancak, değişimler kadın işgücü açısından, erkek işgücüyle karşılaşhrılamayacak kadar yavaş olmuştur. Kadınlar, büyük bir ağırlıkla tarım kesiminde ve ücretsiz aile işçisi kategorisi içerisinde istihdam edilmekle birlikte; bulgularımız, resmi istatistiklerin, ücretsiz aile işçisi kadınlan olduğundan çok, ücretli kadınlan ise olduğundan az gösterdiğini ortaya koymaktadır. Tarım dışı kesimierde ve ücretli olarak çalışan kadınların oranı da son derece düşük olup, sınırlı artışlara karşın, 1965 yılı itibariyle bile erkeklerin 1/5'i düzeyinde ve % 61ar dolayındadır. Ücretlere ilişkin değerlendirmelerimiz ise hemen her sektörde ve düzeyde kadın işçilerin ücretlerinin erkeklere göre daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmamız, bu farkWıkların büyük ölçüde kadın işgücünün okul eğitimi ile hizmet içi eğitim ve iş deneyimi itibariyle; erkek işgücüne göre daha niteliksiz olmasıyla açıklanabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

1950-1965 is a period in which industrial relations have developcd in many aspeets, which means labour has quantitative!y and qualitatively changed in relation to maintaining transformations of all economic dimcnsions. in tcrms of this transformation, status division of labour has also gradually changed; number of waged workers has dramatically incrcased. However, if we consider the gender aspeet of this transformation of labour process, change of the number of female workers has becn gradually slow than male labour. Women have bcen mostly cmployed in agriculture and as unpaid family workcrs. Nevertheless, official statistical figures usually show that the number of the female labour employed as unpaid family workcrs are mu ch more than as they actually are. Thus, actual percentage of the waged fcrnale labour has taken in those indicators much less than actually theyare. The percentage of waged female labour in non-agricultural activities is vcry low. The pereentage of female wage eamers within the total number of female labour force, even in 1965, is only % 6 and % 20 of the whole wage camers. Our evaluations in terrns of wages, also proves that women's wages are less than males in whole sectors without any exception. Our research has shown that these differenees in wages can be explaincd in respeet to lack of education, training and work experience, which is namely signifies unqualificd status of the female labour.

Anahtar kelimeler :

Women ,

Worker ,

Job ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :