Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye için ikiz açıklar hipotezi'nin tahmini: bir sınır testi yaklaşım

Yazar kurumları :
Atatürk üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
632
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’deki bütçe açıklarının kronik dış ticaret açıkları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu bağlamda bütçe açıkları yanında dış ticaret açıklarımı etkilediği düşünülen faiz oranları ile döviz kurunun etkileri de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 1994: 09–2008: 09 dönemine ait veri yardumıyla PESARAN vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye’deki bütçe açıkları dış ticaret açıklarının artmasında gerek uzun gerekse kısa dönemde önemli bir rolü bulunmamaktadır. Elde edilen bulgular dış ticaret açıklarının kendi kendini besleyen bir yapı sergilediğini, faiz oranlarındaki artışların dın ticaret açıkları üzerinde azalttığı bir etkiye sahip olduğunu, döviz kurunun ise dış ticaret açıkları üzerinde herhangi bir etkiye sahip bulunmadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the impact of Turkish budget deficits on its own chronic trade deficits have been investigated. In this context, beside the budget deficits, the impact of interest rates and exchange rates which deliberated the other determinants of trade deficits are attempted to be revealed. For this purpose, Bound Testing Approach developed by PESARAN et al. (2001) was applied by using 1994: 09-2008: 09 data. Obtained results indicate that there is insignificant impact of budget deficits on trade deficits in Turkish economy both short term and long term period. The findings are as follows: Trade deficits foster by itself, rising interest rate have reducing effect on trade deficits, even if there is ambiguous effect of exchange rates on trade deficits.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :