Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ermenilerinin siyasal tutum ve davranışları üzerine notlar

Yazar kurumları :
istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Faküıtesi1
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Türkiye Ermenilerinin sosyal, siyasal ve kültürel profilini çıkarmayı hedefleyen ve Kasım 2004- Mayıs 2005 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen bir alan araştırmasının ürünüdür. Araştırma süresince ulaşılan bireylerle hem derinlemesine görüşme yapılmış, hem de görüşmenin sınırlarını belirlernemıze yardımcı olan bir anket formu doldurulmuştur. Alan araştırmasının siyasal profil ile ilgili verileri bu çalışmada üç alt ayrım içinde özetlenmiştir. Bunlar, siyasete ilgi düzeyini ölçmeye, oy verme davranışı ilc Ermeni kimliği arasındaki ilişkiyi anlamaya ve Ermenilerin bir topluluk olarak blok oy verme eğilimlerinin olup olmadığını belirlemeye yönelik soruların yanıtlarını içermektedır. Verilerden ortaya çıkan bulgular ve çalışma süresince aktarılan bilgiler Türkiye Ermenilerinin etnik kimliklerinin, siyasi kimlikleri ve oy verme davranışları üzerin etkin olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

This paper aims to discuss several findings of a field survey conducted in Istanbul on Turkey's Armenians, between the dates of November 2004-May 2005, among Turkey's Armenian community to contribute to the literature on ethnie voting. In this research the questions on the poliıical profile were basically organized in three sections. The first section includes questions aiming to esıablish the level of interest in politics, the second section includes questions aiming to understand the relationship between the Armenian identity and the voting behavior and the third seelion aimed to understand whether or noı the Armenians have an inclination to vole as a eommuniıy. With these queslions this paper examines the political behavior of the Turkish citizen Armenians. Atlention is focused on the following issues: ı) whether being Armenian has an effect on the voting behavior of the Turkey's Armenians who possess the characteristics of a communiıy 2) mostly with deep interviews and observaıions, the pa per assesses the reasons for this affection in the context of the relation between ethnicity and voting behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :