Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kamu yönetiminde yeni bir örgütlenme: kalkınma bakanlığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
704
DOI :
Özet Türkçe :

Türk kamu yönetimi tarihsel geçmişinde yer almayan bir bakanlık ile tanışmaktadır. 2011 yılında kurulmuş olan Kalkınma Bakanlığı, temel olarak ulusal planlama hazırlamakla yetkilendirilmiş ve başbakanlığa bağlı olarak çalışmakta olan Devlet Planlama Teşkilatı üzerine yükselmektedir. Ancak Kalkınma Bakanlığı'nın kuruluşu salt planlama alanındaki bir kuruluşun bakanlık teşkilatına dönüştürülme süreci olarak ele alınmamalıdır. Kalkınma Bakanlığı'nın kuruluşu Avrupa Birliği üyeliği ve bu üyeliğin gerektirdiği bölgeselleşme politikaları ile de yakından ilgili bir gelişmedir. Bu doğrultuda çalışma, ülkemizde Kalkınma Bakanlığı'nın kurulmasını sıradan bir bakanlık oluşumu olarak değerlendirmemekte ve Kalkınma Bakanlığı'nın farklı koşulların ve nedenlerin bir sonucu olarak idari sistemdeki yerini aldığını iddia etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

A new ministry -with the objective of achieving economic development- has been recently implanted into Turkish public administration system. The Ministry of Development, established in 2011, builds over the competences previously accumulated by the State Planning Organization which was working under the orders of the prime minister, and was authorized to make national plan. However, the establishment of the Ministry of Development should not only be tackled as a process of transformation from a planning organization to a ministry. Its establishment is also closely related to the membership of the European Union and the regionalism policies which are required for this membership. In this respect, this study argues that the establishment of the Ministry of Development is not simply an addition to the list of ministries but it is directly related to the use of structural funds and developing a new understanding of planning in line with the EU membership process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :