Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The third sector and the changing welfare state

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Carlelon University DepartmenI of Sociology and Anlhropology1
Görüntülenme :
602
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal politika uygulamalannın toplumsaL.cinsiyet açısından analizi feminist literatürün üzerinde durduğu önemli konulardan biridi£. Yakın zamanda yapılan çalışmalar refah devletini toplumsal cinsiyet açısından sorgulamakta ve farklı ülkelerdeki benzerliklerin ve farklılıklann anlaşılmasında de~erli analitik araçlar sunmaktadır. Bu çerçevede refah yardımlannın toplumsal cinsiyet ilişkilerini nasıl şekiııendirdi~i önem kazanmaktadır. Ancak refah rejimIeri çalışmalanndaki temel yaklaşım bu boyutu dışlamaktadır. Rejim çalışmalannda metasızlaştırmanın sadece sosyal haklar çerçevesinde tanımlanması ve toplumsal cinsiyet boyutunun analize dahil edilınemesi feminist literatürün temel eleştirileri arasındadır. Refah devleti sisteminin gelişmedigi ülkelerde üçüncü sektör toplumsal cinsiyet boyutu taşıyan önemli bir refah kaynagı olarak gelişmektedir. Bu makalede Esping-Andersen'in yakhişımı toplumsal cinsiyet açısından ele alınırken üçüncü sektörün önemine deginilmektedir.

Özet İngilizce :

The analysis of social policy practices from the point of gender is one of the important subjects in feminist literature. Recent studies have investigated the welfare state with respect to gender issues and provided valuable analytical tools in understanding the differences and the similarities in different countries. In this context, how the welfare subsidies shape the gender relations is of grave importance. However the mainstream welfare regime studies exclud this dimension. in the regime studies, the description of decommodification in the context of social rights and the exclusion of gender are among the main critiques of feminist literature. in the countries where the welfare state is not developed enough, the third sector has been growing as a source of welfare, which has irnportant outcomes from agender perspective. in this article, while Esping- Andersen's approach is analyzed from the point of gender, the importance of the third sector is touched upon.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :