Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The nagorno karabakh conflict as a part of the "new" eurasian gopolitics

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Edinburgh University1
Görüntülenme :
650
DOI :
Özet Türkçe :

Daglık Karabag sorunu IS yıldır çözümsüz olarak kalmaktadır ve uluslararası çabalara ra!1;men Azerbaycan'ın toprak bütünlügü hala saglanamamıştır. İleri sürülen çözüm önerilerini ilgili devletler kabul etınemişlerdir. Sorun, bölgede yürütülen jeopolitik oyunlar ve rekabetten kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı da Karabag sorununu yeni "Büyük Oyun"un bir parçası olarak degerlendirrnek pek de yanlış sayılınaz. Karabag sorunu, 90'lı yıllardan itibaren Rusya, Amerika, İran gibi devletler açısından bölgede nüfuz kurmamn bir aracı haline dönüştürülmüştür. Büyük oyunlann geçtigi bu bölgede sınırlannı Errnenistan'a kapalı tutan Türkiye'nin yeri ne olmalıdır? Bu makale, 1988'de çıkan Daglık Karabag sorununu çok taraflı olarak incelemektedir. Sorunun tarihi kökeni ele alınmakta ve uluslararası hukuk bakımindan degerlendirilınektedir.

Özet İngilizce :

The artiele investigates the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict. The conflict has existed since 1988 and remains unresolved in spite of international efforts. it became the first major international conflict that the OSCE has dealt with. The conflict is certainly an important part of the geopolitics of the Eurasian region. The article first focuses on the background of the conflict, gi ving a clear pieture of the causes and consequences and proceeds to review the interests of the regional and world powers conceming the issue. The legal aspects are described as well. The central question is whether a solution to the conflict depends more on the internal factors or external factors? At this the interests of Russia is analysed in detai1. Tnrkey and EU are described as the only powers that have a direct interest in a settlement of the dispute. Currently, the peace initiative is not in Baku or Yerevan, but more in Moscow and Washington. The article has included facts and figures unti! 2004.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :