Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The iranian revolution

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
609
DOI :
Özet Türkçe :

İran Devrimi neden ve sonuçları açısından oldukça lal1lşınalıdır. Devrim dünyadaki diğer devrimlerin çoğuyla sebepleri açısından bir benzerlik gösıerse de, sonuçları diğerlerinden farklı yönde gelişmiştir. iran devrimi yıkılan düzenin yerine modern bir politik sistemi ikame cımemiştir, ancak yeni bir ideolojiyi ve politik sistemi uygulama alanına sokmuştur. iran devriminin otanıikliği, iran'ın sahip olduğu küllOrel ve sosyal yapıdan ileri gelmektedir. iran devrimi her şeyden önce Şahın oloriter reJimıne karşı girişilen bir darbe idi. Poliıik ve sosyal amiller, ekonomik yada sınıf mücadelesi temalarından çok daha güçlü olarak devrimi etkilemiştir.

Özet İngilizce :

The Iranian revolution is highly conlroversia! in terms of hoth iıs causes and iıs results. Perhaps the causes of the revoluıion are similar lO ıhose of other revolutions, huı the results are very different. The Iranian revolution did not end up formulating any modern political system. But it did spawn a new ideology and political structure. The authenticity of the Iranian revolution sternmed from Iranian cu/turc and lmnian social structures. The Iranian revolution was a strike against the Shah's authoritarian regime. Political and social consequences were more effeetive in the revolution than any other economic force or elass struggle.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :