Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The impact of budget participation on managerial performance via organiztional commitment: a study on the top 500 firms in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
625
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada örgütsel bağlılık aracılığıyla bütçe katılımının yönetsel performansı nasıl etkilediği incelenmektedir. Bu ilişkiyi test etmek için veriler, 2006 yılında Türkiye’de ilk beşyüz büyük işletme içerisinde yer alan 150 firmanın muhasebe–finansman yöneticilerinden, anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart sapma), korelasyon analizi, faktör analizi, regresyon analizi ve t-test analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, yüksek performanslı orta kademe yöneticilerin düşük performanslı yöneticilerden daha katılımcı ve daha yüksek örgütsel bağlılık duygusuna sahip oldukları önermesiyle tutarlıdır. Bununla birlikte, çalışma yönetsel performans üzerine bütçe katılımı ve örgütsel bağlılık arasında önerildiği gibi önemli bir etkileşim olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

In this paper we try to examine how budget participation via organizational commitment can affect managerial performance in business. To test this association, the data is obtained via survey from 150 managers working in accounting and finance sub-departments among the top 500 businesses in Turkey in 2006. In the analysis of data, descriptive statistics (mean and standard deviation), correlation analysis, factor analysis, multiple regression analysis and t-test analysis were used. The results of survey are consistent with the proposition that subordinates with high performance are more participative and have higher organizational commitment feelings than subordinates with low performance. However, our study revealed that there is significant interaction between budget participation and organizational commitment on managerial performance as proposed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :