Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The diversity perception and the attitudes of employees: a study on human resource professionals and hotel workers

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Otelcilik MYO2
Görüntülenme :
961
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmeye bağlı olarak, sosyal ortamlarda, özel olarak işyerinde farklılık konusu çeşitli fırsatları ve tehditleri taşımaktadır. Bu bağlamda, mevcut çalışmanın amacı, işletmelerde farklılık algılarını ve farklılık iklimini belirlemektir. Bu sınırlama içerisinde, çalışmada bireyin farklılıktan ne anladığı sorusuna yanıt aranmış olup, iş gruplarında ve iş dışındaki genel sosyal ortamlarda önemli farklılık faktörleri sorgulanmıştır. Insanlar, benzer insanların oluşturduğu homojen grupların ve benzer olmayan insanların oluşturduğu heterojen (farklılık içeren) grupların avantajlarına ve dezavantajlarına nasıl bakmaktadırlar?. Genel farklılık algılaması nedir? Bu sorular ulusal düzlemde test edilmiştir, zira farklılık konusunda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, kültürlerarası ve uluslararası düzlemde yapılmaktadır. Bu araştırmanın özgünlüğü, çeşitli alt kültürlerin mevcut olduğu bir kültür içinde genel farklılık algısının incelenmesidir. Sonuçlar, karşılaştırılan gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Owing to globalization, the issue of diversity in social settings, particularly in the workplace presents several challenges and threats. In this context, the aim of the present study is to identify perceptions of diversity and the diversity climate within business organizations. Within this scope, factors defining diversity that are important in group and social settings are considered and the answer to the question “what do the individuals understand from diversity?” is sought. How do people view the advantages and disadvantages of homogeneous and heterogeneous (diverse) groups? What is the general perception of diversity? These questions were tested in a domestic setting, because the majority of research into diversity issues is applied to intercultural and international settings. The originality of this research is that it examines the general perception of diversity within one culture in which various sub-cultures exist. The results show significant differences among investigated groups. For instance, higher education level, managerial role, and experience abroad lead to a higher positive perception of diversity. Amongst others, culture and language are two prominent diversity factors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :