Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teori ve uluslararası metinlerde azınlık tanımı

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
720
DOI :
Özet Türkçe :

Azınlıklar ve bu bağlamda azınlık hakları üzerinde yapılan tartışmalar her geçen gün artmaktadır. Aynı zamanda, azınlıklarla ilgili uluslararası düzenlernelerin sayısı da çoğalmaktadır. Teoride ve pratikte yaşanan bu yoğunluğa rağmen, gelinen nokta itibariyle, çok önemli bir aşama kaydedilmiş olduğunu söylemek güçtür. Bunun temel nedeni, "azınlık" kavramının içeriğinin belirlenmesinde farklı yaklaşımların söz konusu olmasıdır. Teoride belirgin bir uzlaşının varlığına rağmen, uluslararası düzenlemeler açısından ciddi karışıklıklar mevcuttur. Genel eğilim, bütün azınlık kategorilerinin "ulusal azınlık" içerisinde değerlendirilmesi yönündedir. Oysa, bu yönde bir eğilim, ulusal azınlık-etnik azınlık ayırımının gerekliliğini dışarıda tutmaktadır. Bu durum, devletlerin, uluslararası azınlık düzenlemeleri konusundaki çekincelerinin de bir nedeni olmaktadır. Dolayısıyla, yapılan uluslararası düzenlemelerde ulusal azınlık-etnik azınlık ayırımının net bir şekilde ortaya konma zorunluluğu vardır.

Özet İngilizce :

there are lots of international regulations concluded by the intcrnational comınunity. Despite the existence of a considerable number of works both in theory and practice, it is not possible to say that a significant progress has been made. The existence of different approaches towards the content of the term "minority" is the main reason to reach such a conclusion. Although there is a c1ear consensus in theory, the international texts are not in compliance with one to another. The generally accepted view in this regard can be indicated as follows: all different types of minorities should be considered as "national minority". However, this way of understanding ignores the difference between the concepts of "national minority" and "ethnic minority". This situation is the major reason for states that have reservations on minorities. For this reason, the terms "national minority and ethnic minority" need to be C1arified in the international documents.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :