Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknoloji, piyasa rekabeti ve refah

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede teknoloji seviyesinin piyasa rekabeti ve refah seviyesi üzerindeki etkileri matematiksel bir model ile incelenecektir. Modelde monopolistik rekabet ortamında farklılaştırılmış ürün üreten ve verimlilik açısından heterojen olan fırmaların oluşturduğu piyasalarda farklı bölgelerde farklı teknoloji seviyelerinin olduğu durum analiz edilerek bu farklılıkların piyasa rekabet gücü üstündeki etkileri araştırılmıştır. Piyasa rekabet gücü iki ana başlık altında toplanarak incelenmiştir. İlk olarak teknoloji seviyesi ile üretim yapan firma sayısı arasındaki ilişki üzerinde durulmuş, ikincil olarak da teknoloji seviyelerindeki farklılıkların piyasalardaki ortalama mark-up değerlerini nasıl etkilediği araştırılarak farklı bölgelerin rekabet gücü hakkında çıkarımlar yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre teknoloji seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde i) üretim yapan firma sayısı daha yüksek, ii) piyasa ortalama mark-up değeri daha düşük bulunmuştur. Teknoloji seviyesi ve piyasa rekabet gücü arasındaki elde edilen bu pozitif ilişki kullanılarak daha rekabetçi bölgelerde refah düzeyinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, hükümetin teknoloji yatırımları vasıtası ile bölgelerdeki piyasa rekabet gücüne etki edebildiği ve böylece refah seviyelerini de etkilediği sonucuna ulaşılmştır.

Özet İngilizce :

This paper analyzes the effects of technology differences on market competitiveness and welfare. In a monopolistic competitive model, where the firms are heterogeneous in terms of their productivity, it is assumed that different regions have different technology levels and this study investigates the role of these differences on market competitiveness. Market competitiveness is measured by two concepts. First, the relation between the technology and the number of firms in the market is analyzed and second average markups are calculated for different regions with different techonlogy levels. I find that in the regions with relatively higher technology, i) the number of firms who are operating is higher, ii) the average mark-up values are lower. By using the positive relation between the technology level and market competitiveness, it is also shown that in a more competitive region welfare is higher. Moreover, the government can affect the market competitiveness and welfare by the techonogy investment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :