Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tbmm'nin toplantı düzeni yönünden kapalı (gizli) oturum kavramı ve türk parlamento tarihinde kapalı oturumlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Müdür Yrd.1
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

TBMM'nin toplantı düzeniyle ilgili temel özellikleri ve kavramları tanımak, yasama dilini doğru biçimde kullanmaııın ilk adımıdır. En kısa süreli Meclis toplantısı olan Oturum, Birleşim içinde verilen aralar ya da gizli görüşme düzenine geçişler nedcnleriyle ortaya çıkan toplantı bölümleridir. Meclis görüşmcleri, ilke olarak açıktır. Bu ilkenin, Anayasadan kaynaklanan bir istisnası kapalı oturumiardır. TBMM İçtüzüğündc düzenlencnyöntem, kapalı oturum tutanaklarının daha sonra yapılacak bir kapalı oturumda okunmasını zorunlu kıldığından, her kapalı oıurum, kendi türcvi olan başkabir kapalı oturumla tamamlanmış olmaktadır. Kapalı oturumlarda, bulanabilecck kişiler İçtüzükıe sayllmıştır.Ancak bu kişilerin, kapalı oturum görüşmelerini. Devlct sırrı olarak saklaması zorunludur. Türk parlamento tarihinde bugüne kadar toplam 259 adet kapalı oturum yapılmıştır. Bunlardan 251 kapalı oturumun tutanakları, daha sonra Meclis kararıyla yayımlanmıştır.

Özet İngilizce :

To undcrstand the basic peculiarityand concept of GNA T' s order of session is the first step in correctly using legislative jargon. Scssions which have the shortest time limit in Parliament convening, stem from an interim in mcetings or passing to a public session from a closed one. Parliament's debates arc principally pubHc. But the exception of this rule is the closed session. According to procedure, arranged in the Standing Orders, it is mandatory that minutes mu st be read in a latter closed session. Because of this fact, every scssion is completcd by its derivative closed session. The persons who can ıake place in a closed session are specified in the Standing Orders. To kcep the discussions as a staıe secreı is obligatory for a person who has attcnded a closed session. 259 closed sessions have been made in Turkish Parliamentary history. 251 of lhe 259 of minules of closed sessions minutes have been published by General Assembly's decision.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :