Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tbmm ygk'lerde değişiklik yapabilir mi?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

i971' den başlayarak Türk anayasalan, yasa gücünde kararname (YGK) yoluyla yasalarda degişiklik yapılması, yeni yasal düzenlemeler konması ve yasa hükümlerinin yürürlükten kaldınlması yolunu açmıştır. Bu yolun açılmasıyla birlikte, TBMM, kendisini yalnızca YGK çıkarmaya izin vermekle, çıkanlan YGK'leri son aşamada yasaya dönüştürüp dönüştürmemekle yetkili saymamış; buna bir de, YGK'lerde degişiklik yapma ya da bunlara yeni düzenlemeler getirme yetkisini eklemiştir. Bu yazının' amacı, bu ek yetkinin anayasal bir dayanagımn olup olmadıgını araştırmaktır. Bu amaçla, önce kimi hükümleri yasa olan karma YGK'Ierin tüzel (hukuki) niteligi araştınlmış, sonra da TBMM'nin bu uygulamasının yarattıgı yetki sorunu incelenmiştir. Bu tartışma ve incelemenin sonucunda, TBMM'nin YGK'lerde degişiklik yapmasının anayasal dayanagı bulunmadıgı görüşüne vanımıştır.

Özet İngilizce :

An amendment made on the Turkish Constitution in 1971 paved the way for the. Government to enact, amend and abrogate parliamentary acts. It wasn't sufficient for the Turkish Grand National Assembly the power to authorise the Government to issue decrees having force of lawand to enact them as parliamentary acts. It also granted itself to amend and complete these deerees. This article aims to examine whether this additional power has a constitutional basis. With this objective, first the juridical nature of these decrees amended by a parliamentary act is investigated, and then the competence problem created by this practice is scrutinised. The view reached at the end of this discussion is that the amendments made by the Grand National Assembly on decrees having force of law have no constitutional basis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :