Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Taylor kuralı ve türkiye üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
714
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın temel amacı, para politikalarının hangi değişkenlerin (enflasyon, üretim, kur) etkisi altında belirlendiğini ve bu süreçte kural doğrultusunda hareket edilip edilmediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, enflasyon hedeflenmesinin uygulandığı 2002 sonrası için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) geriye-dönük reaksiyon fonksiyonu tahmin edilmiştir. Taylor kuralı çerçevesinde tahmin edilen reaksiyon fonksiyonu sonuçlarına göre, Türkiye’de kısa vadeli faiz oranları fiyat istikrarının sağlanması doğrultusunda kurala uygun değişmektedir. Reaksiyon fonksiyonundan elde edilen sonuçlar, TCMB’nin uyumcu politikalar izlemediğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre TCMB faiz belirleme sürecinde, enflasyon oranının dışında üretim açığına ve döviz kuruna tepki vermektedir. Döviz kuruna verilen tepki, dalgalı kur rejimiyle tutarlı bir şekilde düşük çıkmıştır. Bu sonuç, ilgili dönem için öncelikli amacı fiyat istikrarını sağlamak olan TCMB’nin temel hedefi ile uyumludur.

Özet İngilizce :

The primary aim of this study is to determine under which variables monetary policies are affected and whether monetary policies are conducted under policy rule or not. In this respect backward-looking reaction function of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) was estimated by considering the period after the year of 2002. The results indicate that in reaching the price stability, short-term interest rates have varied consistent with the rule. The results obtained from reaction function revealed that CBRT does not follow accommodative policies. In terms of flexible inflation targeting regime being conducted in Turkey, our findings showed that CBRT reacted to inflation rate, output-gap and exchange rate while determining the interest rate. The reaction to exchange rate was low consistent with flexible exchange rate regime. This result is consistent with the main aim of CBRT whose primary target is to provide price stability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :