Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel bir persfektiften batı-yunanistan ilişkisinin siyasal arka planı (1821-1945)

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi işletme Fakültesi1
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

1821-1945 döneminde Yunanistan'ın Batı dünyasıyla olan ilişkisinin siyasal arka planı, taranarın kendi öncelikleri, çıkarları ve tehdit algılamaları ekseninde şekillenmiştir. Batı dünyası Yunanistan'a yönelik siyasetini küresel ve bölgesel güç siyasetinin gereklerine göre belirlerken, Yunanistan Batı dünyası ile olan ilişkisini i922'ye kadar romantik ulusçuluktan kaynaklanan yayılmacı siyaset zemini üzerinden tanımlamaya çalışmıştır. 1821- i843 dönemi taranann aralarındaki inşa sürecini içermektedir. Bu süreç aynı zamanda gelecekteki dönemlerin siyasal alt yapısını da oluşturmaktadır. 1821- 1843 dönemi ilişkilerin karşılıklı inşa sürecini içermektedir. i843- i875 ve 1875-1914 dönemleri açıkça tanımlanabilecek bir takım benzerlikler göstermektedir. Her iki dönem de güç siyaseti ile romantik ulusçuluk arasındaki çatışmadan kaynaklanan ve tansiyonu arttıran konulann ortaya çıkışma şahitlik etmiştir. Yunanistan'ın Batı ile ilişkilerini romantik ulusçuluk zemininde tanımlama siyaseti, Anadolu bozgunu sonrasında sona ermiş ve i922- i945 dönemi ilişkileri yeniden güç siyaseti üzerine kurulmuştur. Çalışma, bu ilişkide yer alan taranarın yönelimlerinin altında yatan unsurları ve taranarın ilişkinin siyasal arka planını biçimlendirme çabalarını iç ve dış siyasi dinamikler çerçevesinde incelerneyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The political background of Greece's relations with ıhe Western world during 1821-1845 periods was shaped around the axis of parties' priorities, interests and threat perceptions. Whilc the western world determined its policies towards Greece in respect to the requirements of power politics, Greece attempted to construct her relations with the West on the basis of an irredentist policy until ı922 originating from romantic nationalism. The period between 182 i and 1843 encompasses the mutual construction process of the relations. This process also forms the polıtical infrastructure of the future periods. The relations between 1843 and 1875 display some identifıable similarities with the period between 1875 and 1914. Both periods witness the emergence of various tension ridden issues emanating from a connict between power politics and romantic nationalism. Greek policy ıo identify her relations wiıh the Western world on the basis of romantic nationalism came to an end af ter the Anatolian catastrophe and relations during 1922-1945 periods were reestablished on the basis of power politics. The study aims to explore ıhe underıying causes of parties' motivations in this relationship and examines the parties' attempts to shape the political background of the relations within the framework of internal and external political dynamics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :