Sanayi Sektöründeki Mevcut Çalışma Koşullarının “Düzgün İş” Performans Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi: Çorum İmalat Sanayi Örneği

Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından küresel, bölgesel, ulusal, sektörel ve yerel düzeyde herkes için tam ve üretken istihdam sağlanabilmesi amacıyla bir sosyal politika geliştirme aracı olarak öne sürülen “düzgün iş” decent work hedeflerinin çalışma hayatındaki varlığını tespite çalışmaktır.
Anahtar Kelimeler:

.

Sanayi Sektöründeki Mevcut Çalışma Koşullarının “Düzgün İş” Performans Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi: Çorum İmalat Sanayi Örneği

.
Keywords:

.

Kaynakça

.