Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal arena metaforu olarak örgütler ve örgütsel siyasetin örgütsel adalet algısına etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
726
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı örgütsel siyaset sürecinin çalışanların örgütsel adalet algısına etkisini belirlemektir. Çalışmanın 456 işgören üzerinde gerçekleştirilen uygulama bölümünün sonuçları; örgütsel siyaset algısının çalışanların örgütsel adalet algısını Ye ayrılma niyetini büyük ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Bir başka ifade ile örgütsel siyaset algısındaki artış işgörenin örgütsel adalet' algısını azaltıp işyerinden ayrılma niyetini artırmaktadır. Ayrıca kadın işgörenlerin örgütsel siyaset algısının daha yüksek oldugu ye kıdem, ünyan ye ücret degişkenleri ile örgütsel siyaset algısı arasında aynı dogrultuda bir ilişkinin yar oldugu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Basic ınm of this study is to determine the effect of organizational politics on employees' perceptions of organizational justice. Results of the application, which was held on 456 employees showed that perceptions of organizational politics largely effects employees' perceptions of organizational justice and their intention to leaye. in other words, an increase in the perception of prganizational politics decreases the perception of organizationaljustice and increases the intention to leaye. in addition, it is found out that female employees have a higher perception of organizational politics than their male counterparts, and there is a positiye corelation between such control yariables as the tenure, wage and position of an employee and the perception of organizational poltics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :